Интервюта

Първокласният професионалист сам вдига нивото пред себе си

(с) Всички права запазени, сп."Мениджър", фотограф Юлиан Донов. Милена Станоева е магистър “Международни финанси” и с бакалавърска степен “Икономически науки”. С продължителна професионална кариера в ЗПАД ДЗИ, а от 2007 г. продължава развитието си в ЗК Уника и ЗК Уника Живот като директор дирекция “Администрация”. Завършен курс през 2013г. към WIFI „ Facility Management as a Management Discipline“. Член е на Обществения съвет на жените в бизнеса в България и на Българската асоциацията за управление на хора. Член на УС на БГФМА
(с) Всички права запазени, сп.“Мениджър“, фотограф Юлиан Донов.
Милена Станоева е магистър “Международни финанси” и с бакалавърска степен “Икономически науки”. С продължителна професионална кариера в ЗПАД ДЗИ, а от 2007 г. продължава развитието си в ЗК Уника и ЗК Уника Живот като директор дирекция “Администрация”. Завършен курс през 2013г. към WIFI „ Facility Management as a Management Discipline“. Член е на Обществения съвет на жените в бизнеса в България и на Българската асоциацията за управление на хора. Член на УС на БГФМА

Как преминава един ваш ден като директор Администрация на застрахователна компания?
С една дума – активно. Най – често в следните няколко направления – преглед на текущия статус на ръководените от мен проекти, обсъждания с екипа; срещи с външни партньори; подготовка и анализ на управленска информация; посещение на търговските ни офиси. Предизвикателствата запазват в мен любопитството към отговорностите, които съм приела като директор Администрация на УНИКА България.
Какви са основните предизвикателства пред които се изправяте?
Основно предизвикателство е непрекъснатият стремеж към усъвършенстване на бизнес процесите в компанията, постигането на най-добрия баланс между качествени услуги и цена. Контролът и ефективността на разходите също заемат своето място в списъка с приоритети. Няма да ви изненадам, ако кажа, че финансовата дисциплина е сред първостепенните задачи за всяка една организация, разбира се, наред с развитие на продажбите и добрата клиентска ориентация. Вътрешно мое предизвикателство е и създаването на приятна офис среда за служителите на компанията. Регулярно провеждаме проучвания за удовлетвореността от условията на работа. На тази база предприемаме конкретни действия – новообзаведената зала за отдих и спорт е конкретен пример в тази посока.
Предизвикателство е и практическата работа с управлението на недвижими имоти на компанията. Оценката за състоянието на пазара, анализите, продажбата на имоти, наемането и отдаването на офис площи е най -увлекателната част от моите задачи като административен директор. Нещо повече, собствените и наетите офис площи в кв.м към последна оценка на Уника България е 11 610 кв.м. Да, съизмерено с площи на среден или голям търговски комплекс е несравнимо. Тези площи обаче са разпределени на територията на цялата страна. Това усложнява поддръжката им от ФМ гледна точка. Крайната цел е да бъдем максимално достъпни, така че уверявам нашите клиенти, че се стремим към тяхното удобство.
Считате ли, че фасилити мениджмънтът е доминиран от мъже? Поставени ли са дамите на по – високи изисквания, за да докажат професионализма си?
Считам, че във всяка професия доминират личните качества. Водещи са и компетенциите на професионалиста. Те се придобиват. Първокласният професионалист сам вдига нивото пред себе си, а не очаква по – високите изисквания да се привнасят от вън, като външна причина. Стилът на личността, уменията и опитът, страстта и отдадеността се открояват.
Какво трябва да се направи, за да се популяризира ФМ браншът ? Има ли адекватно образование и стимул за младите да търсят реализация в този сектор?
За да имат стимул младите хора е нужно да разполагат със солидна информираност относно възможностите за бъдещата си реализация в бранша. Доброто образование и надеждното развитие в сектора са в ФМ специалистите и академично развиващи материята хора. Към момента съществуват ФМ магистърски програми в УНСС и вСофийски университет. Хубаво е общността да популяризира ФМ образованието сред техническите и икономическите специалности в техникумите. Подготовката им в по-ранен етап ще провокира в тях интерес към сектора, ще мотивира развитието им и ще допринесе за нивото им на представяне. Браншовата организация БГФМА, заедно с представители на техникумите и университетските преподаватели имат за задача популяризирането на професията сред младите хора. Професията „Фасилити мениджър” е сравнително нова. Както знаят читателите ви, тя бе включена в НКПД на 3 януари 2012 г., по предложение и защитен проект на БГФМА.

Интервюто взе: Петър ТАШЕВ