Новини

Офис Форум

Вече трета година от създаването си, Офис Форум представлява широка и бързо развиваща се платформа за споделяне на мнения и обмяна на опит в сферата на офис дейностите. Целта му е да осигури единен източник на разнообразна информация свързана с доставчиците на офис консумативи, оборудване, офис мебели и цялостното осигуряване на дейността на фирмата.Фасилити мениджъри, офис мениджъри, офис координатори, снабдители и различни офис сътрудници споделят наблюденията и опита си относно коректността на фирмите-доставчици, измененията в нормативната база, съвместната им работа с държавната администрация и големите доставчици, сервизното и информационно осигуряване на офиса. Във форума можете да намерите и ценни съвети за поддържането на фирмения автопарк, застраховането и почистването.Офис форум е структуриран в раздели, като всеки един от тях има за цел да обхване конкретна част от фирмената дейност или да задоволи нейна специфична потребност. Участниците често споделят освен нова и полезна информация относно фирмената дейност, но и различни теми, касаещи свободното време, културния и политически живот в страната ни. Обединени от общи служебни интереси, това е и място, където се създават полезни и интересни познанства и където хора на сходни позиции могат да обменят опит и да споделят предизвикателствата в работата и успехите си.

Пламен ДОСЕВ
http://office-forum.eu/