Интервюта

Най-голямото предизвикателство е съчетаването на бизнес отговорностите и семейните ангажименти

Десислава Фераджиева, управител на „Хом Кеър БГ“ ЕООД
Десислава Фераджиева, управител на „Хом Кеър БГ“ ЕООД

Как преминава един Ваш ден като управител на фасилити и пропърти мениджмънт компания?
Изключвайки семейните ми задължения, защото освен управител на фирма, съм и майка, пристигайки в офиса започвам с оперативка с колегите по офиси. Дискутират се оперативните задачи с приоритет, преглеждам доклад от финансовия отдел, предстоящи плащания, очаквани приходи,салда по звена и други. След което с колегите по звена коментираме новите проекти и стратегии. Тъй-като имаме офиси в София, Варна, Банско,Слънчев бряг и новооткрит в Бургас, обема на информация, който трябва да управлявам, е много голям. Затова съм аутсорснала част от дейностите по контрол и управление на колегите от финансовия и оперативния отдел.
Следобед планирам срещи с нови клиенти, с корпоративни клиенти, правя огледи на комплексите, които управляваме. Това е и времето, когато се коментира и се подготвя документацията за новите търгове и оферти, които са изпратени към нас,преглед на пощата.С две думи може да се каже, че програмата ми е доста натоварена и предварително планирана.
Смятате ли, че фасилити мениджмънтът е професия, доминирана от мъже? Поставени ли са дамите на по-високи изисквания, за да докажат професионализма си?
За мен това е динамичен сектор в който Професионализма няма пол.Трудности за това, че съм жена, нямам. Напротив, мисля, че хората го приемат доста положително. За годините, през които работя в бранша, смятам, че доста добре разбирам от всички детайли на дейността и не съм усетила по никакъв начин пренебрежение или съмнение, че може би няма да е качествена услугата, тъй като съм жена. . Всеки оценява колегите, партньорите и конкуренцията по извършената работа и постигнатите резултати. Всеки от половете има преимущества, съчетаването им при работа е професионализъм.,
Какви са основните предизвикателства, пред които се изправяте?
За мен най- голямото предизвикателство е обучаването на кадрите. До момента не съм срещала човек, който да наема, и от ден първи да е професионалист. Според мен един кадър се обучава минимум 3 години и това е процес, който ми отнема доста ресурс, доверие, енергия и време.
Второ по-голямо предизвикателство за мен е развиването на услугата Професионален Домоуправител в България по европейски стандарт: Това, което искам да постигна е да затворя цикъла в един комплекс или в един вход. Така, както в чужбина се доверяват изцяло и за всичко на Професионалния си Домоуправител, по същия начин хората в управляваните от нас кооперации да се обръщат за всичко към нас: от поддръжката и управлението на сградата допринасящо за ежедневния им комфорт до индивидуалните им нужди от покупко – продажби на апартаменти,наемане и отдаване,ремонти,почиствания,застраховки, доставка на цветя, организиране на почивка и други. Предоставям не само фасилити услуги на бизнес сгради (това, което аз разбирам под фасилити е цялата организация и техническа поддръжка основно), но и услугите като се започне от озеленяване, поддръжка на асансьори, охрана, пожароизвестяване, абсолютно всичко. Единствените подизпълнители, които ползваме, са алпинистите (за почистване) за всичко друго работя със свои кадри. Цялостната концепция е всички нужди от ежедневието на хората, да имат гарантирано качество, както и коректни доставчици който да са контролирани от професионалист.
И третото ми голямо предизвикателство, което е по- трудно за една жена, е съчетаването на бизнес отговорностите и семейните ангажименти.
Имате ли предпочитания дали ще наемете мъже или жени в компанията, или всичко зависи от впечатлението, което са Ви направили?
Решението ми зависи от впечатлението, което са ми направили по време на интервюто, разбира се, винаги взимам в предвид и семейния статус на жените. Тъй като нашия бранш, бих казала,предполага съдействие,съпричастност и човешки ресурс на разположение понякога и извън рамките на работния ден при възникнал проблем за клиента.И въпреки това отново ще кажа че Професионализма няма пол. Офисите ни в Бургас и Слънчев бряг се ръководят от жени. Определящото е впечатлението и способностите на кандидатите.
Смятате ли, че през последните години има по-голяма разпознаваемост на услугите, които предлагате на клиентите?

Да, определено има много сериозно развитие в ноу-хау, което са придобили самите клиенти. Ако преди време давахме интервюта и обяснявахме какви са плюсовете от професионален домоуправител или от мениджър, в момента бих казала, че 90% от клиентите, които ни търсят, са наясно, че имат нужда от нас. Остава проблемът за това, кой да изберат и все още смятам, че не осъзнават, че ниската цената не гарантира високо качество. В повечето случай редуцирането на услугите за сметка на ниската цена рефлектира върху качеството.
Какво трябва да се направи, за да се популяризира ФМ браншът? Има ли адекватно образование и стимул за младите да търсят реализация в този сектор?
Според мен е необходима законодателна промяна. Когато има правилен закон нещата се случват, хората биха били стриктни, нашата работа би била по- успешна и съответно хората ще виждат по- голям смисъл в цялата тази организация. Смятам, че трябва да има малко повече информация и комуникация по повод на промените в законодателната област, които се случват, за да са наясно хората, за да могат сами да ни търсят, знаейки какви биха били последствията. Радвам се, че има програми за обучения в университетите и се надявам, че скоро ще „излязат“ кадри, но смятам, че остава проблемът с липсата на практически стаж. Аз лично съм ЗА да обучаваме студенти, тъй като имаме нужда от тях и ми е много по-лесно някой, който учи ФМ, да му го обясня нагледно, отколкото при хора, които имат съвсем различен профил и образование.

Интервюто взе: Петър ТАШЕВ