Новини

Интелигентните помпи спестяват разходи

E-помпата е помпа с управление на работната скорост, която осигурява значително спестяване на разходи за практически всяка помпена система, изискваща променлив дебит – включително отоплителни и климатични системи, повишаване на налягането, охлаждане в промишлеността, процеси с вариращо натоварване, системи за напояване и много други приложения. Експертите изчисляват, че в 80% от всички помпени инсталации, интелигентните помпени системи могат значително да подобрят ефективността. И въпреки относително краткото време за връщане на инвестицията, все още много малко от компаниите ги използват.

ЯСНА ИНВЕСТИЦИЯ
Интелигентната помпа автоматично настройва производителността си спрямо условията в реално време, за да избегне излишната консумация на енергия. В някои случаи спестените разходи за електроенергия може да са над 50% при това със сериозна грижа за околната среда. Айвън Кнудсен, мениджър в една от водещите компании – производители на Е-помпи, споделя: „Нашите изчисления показват потенциално пестене на разходи за електроенергия между 40-60% за множество помпени приложения. Дори когато първоначалните разходи за закупуване на E-помпа са значително по-високи в сравнение със стандартната помпа, времето за връщане на тази голяма инвестиция е само няколко години”.
Общите експлоатационни разходи на традиционна система без управление на работната скорост на помпите са: 5% разходи за закупуване, 10% разходи за обслужване и поддръжка и 85% разходи за консумация на електроенергия. Следователно, има достатъчно основания разходите за електроенергия да бъдат редуцирани – както с цел спедтявания, така и с цел опазване на околната среда. Е-решенията предлагат богат набор от интелигентни помпени системи, които използват технология със сензор, за да настройват производителността в зависимост от налягането, дебита, температурата или други параметри. E-решенията удовлетворяват множество изисквания, например поддържане на постоянно налягане, осигурявайки значително пестене на енергия. Това е изключително полезно предимство, имайки предвид, че помпите консумират около 20% от общото количество консумирана електроенергия на година.

ИНТЕГРИРАНО E-РЕШЕНИЕ
Почти всеки тип традиционна помпа може да бъде заменен с интелигентно помпено решение. Наред с помпената част и двигателя, E-решението включва и честотен конвертор, PID (пропорционално-интегрален-диференциален) контролер и в повечето случаи сензор. Интегрираното решение с E-помпа представлява цялостна система, която е тествана като един модул и в която вътрешните връзки между помпата, честотния конвертор и сензора са фабрично изпълнени. Това означава, че инсталаторът трябва просто да свърже захранването и да зададе необходимата настройка за налягането.

CUE РЕШЕНИЕ
При CUE решението инсталаторът трябва да изпълни връзките между помпата, CUE честотния конвертор и сензора на мястото на монтажа, преди да пусне системата в експлоатация. Пускането в експлоатация е изключително лесно и CUE решението работи със същите функции, характеристики и потребителски интерфейс, като тези на E-помпите. Ръководството за пускане в експлоатация помага на инсталатора да изпълни процедурата „стъпка по стъпка“, използвайки съвсем опростено меню за настройка
Други функции, свързани с E-помпите:

  • Автоматичен стоп при нисък дебит в системи за водоснабдяване
  • Диференциално налягане според дебита (диференциалното налягане се повишава пропорционално на дебита) в циркулационни системи
  • Функция „работа/готовност“ – две паралелно свързани редуващи се помпи, работещи в режим работа/готовност (управление посредством таймер или при възникване на авария на една от помпите).

СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ТРАДИЦИОННА И Е-ПОМПА

  • Помпа без управление на работната скорост консумира 5 660 kWh годишно
  • Помпа с управление на работната скорост консумира 3 181 kWh годишно
  • Годишно пестене 2 479 kWh или 44%
  • Голямата инвестиция се възвръща за две години

Разходите за електроенергия възлизат на близо 90% от всички разходи за помпата по време на нейния жизнен цикъл. С други думи, загрижеността за енергийната ефективност не оказва положително въздействие само върху околната среда – по този начин може също да бъдат спестени много средства. Анализът на разходите за цикъл живот (Life CycleCost – LCC) е обективен стандарт, който позволява да бъдат оценени различни помпени решения и доставчици на базата на първоначалната инвестиция и разходите за инсталиране, поддръжка и електроенергия.

Как се изчисляват разходите за цикъл живот (LCC)
LCC = Cic + Cin + Ce + Co + Cm + Cs + Cenv + Cd
Cic = първоначални разходи, цена за закупуване
Cin = инсталиране и пускане в експлоатация
Ce = разходи за електрозахранване
Co = оперативни разходи (разходи на труд)
Cm = разходи за поддръжка и ремонт
Cs = разходи за принудително спиране на работата (загуба на продукция)
Cenv = разходи за опазване на околната среда
Cd = разходи за изваждане от употреба / изхвърляне
Процесът на изчисляване на LCC ще покаже най- рентабилното решение съобразно достъпните данни.
инж. Емилиан БОГОСЛОВСКИ
Grundfos България