Интервюта

Жените в ФМ професията са по-ефективни

Димитрина Иванова е завършила УНСС – гр.София през 1997г., Магистър Икономист. Започва работа във „Фасилити Оптимум България“ като Регионален Мениджър - гр. София, от самото създаване на компанията, от 2011г е Оперативен директор. Има дългогодишен опит в сферата на продажбите и фасилити мениджмънт услугите.
Димитрина Иванова е завършила УНСС – гр.София през 1997г., Магистър Икономист. Започва работа във „Фасилити Оптимум България“ като Регионален Мениджър – гр. София, от самото създаване на компанията, от 2011г е Оперативен директор. Има дългогодишен опит в сферата на продажбите и фасилити мениджмънт услугите.

Смятате ли, че фасилити мениджмънтът е професия, доминирана от мъже? Поставени ли са дамите на по-високи изисквания, за да докажат професионализма си?
В сферата на ФМ преди всичко се гледат качествата и уменията на мениджърите независимо от техния пол. От моя дългогодишен опит мога да кажа, че жените в тази професия са по-ефективни. Мъжете са перфектни тясно профилирани специалисти, но задаването на повече от една спешни ситуации по едно и също време от различни области води до нерешителност и невъзможност за вземане на бързо решение как да се справят с тях едновременно. Безспорно, в такива ситуации жените са по-добри. Големият обхват от различни по вид дейности, които включва ФМ, предполага познания в различни области – строително-ремонтни, поддръжка на ОВК инсталации, дейности по почистване, дейности по доставка на материали, умения за организиране на осигуряване на пожарна и аварийна безопасност, обслужване на системи за видеонаблюдение, озвучаване, билдинг мениджмънт системи, организиране на премествания и много други предполага (и е задължително) да участват и мъже, и жени за една успешна компания. Както и много добри комуникативни умения.
Какви компетенции трябва да притежавате, за да упражнявате професията фасилити мениджър?
Сред най-важните умения са решителност, работа в екип, комуникативност, последователност на действията, отлични умения за справяне със стреса и не на последно място по значение желание за постоянно усъвършенстване. Професията изисква бързо вземане на решения. Проблемите са комплексни и имат нужда от работа на няколко специалисти заедно, както и една обединяваща фигура, която да ги води и насочва в търсене на правилното решение и подход в конкретната ситуация.
Кои екипи се управляват по-лесно – предимно „мъжки“ или предимно „женски“ ?
Всеки екип е уникален като индивидуалности в него и като цяло. Смятам, че за един отлично работещ екип е добре да има относително равен брой специалисти и от двата пола. По принцип, работата с мъже е по-лесна, но жените притежават умения и възможности при работата с клиентите и екипа, които не могат да постигнат мъжете сами. Съвместното решаване на проблеми развива екипният дух и сближава хората. Начинът на мислене при мъжете и жените е устроен различно и поради спецификата и разнообразието в нашата професия добрият мениджър не трябва да се лишава от един от двата пола. Аз очаквам и ежедневно търся в моя екип всички онези положителни качества, които всички те притежават да ги извадят на преден план и да ги доразвиват постоянно.
Какви са основните предизвикателства, пред които се изправяте?
Най-голямото предизвикателство пред мен всеки ден е работата с хора – моят екип, клиентите, доставчиците, семейството. Много е трудно и мотивиращо в същото време да излезеш от собствените си мисли и действия и да се поставиш на мястото на човека срещу теб – да разбереш неговите мотиви, виждания и искания в конкретния момент. След него идва и следващия, и следващия и накрая момента, в който всички трябва да стигнат до правилния изход от конкретната ситуация.
За финал – получавате ли много подаръци от клиенти/партньори за 8-ми март?
Получавам много цветя на този ден и като всяка жена обичам подаръците и изненадите независимо дали е празник или не. За съжаление обаче смятам, че жените в България все повече работят и работят и отдавна не са нежния пол, който разчита на закрилата на мъжете. Това често отблъсква мъжете от нас и разстоянието между двата пола става все по-голямо. Затова уважаеми дами, използвайте всяка възможност да бъдете нежния пол и оставете на мъжете да бъдат мъже.

Интервюто взе: Петър ТАШЕВ