Новини

Енергоспестяване чрез енергийна ефективност

За енергоспестяването са важни две неща – да се ограничава консумацията на електричество и да се повишава енергийната ефективност. Това може да се постигне като се следи потребление-то на енергия със системи за енергиен мениджмънт, както и чрез интегрирането на енергоспестя-ващи продукти и решения в сградите, индустрията и обществения транспорт. В комбинация всички тези мерки допринасят за един устойчив енергиен запас за в бъдеще.

ЦЕНТРАЛАТА НА SIEMENS В ГРАД МАСДАР – ПЪРВАТА ЗЕЛЕНА СГРАДА СЪС СЕРТИФИКАТ LEED PLATINUM
Зелените сгради и системите за сградна автоматизация могат да спестят до 40% от използваната енергия. Също така зелените сгради водят до намаляването на консумацията на енергия и на отделяните въглеродни емисии, а по този начин допринасят за устойчиви и енергийно-ефективни градове. Пример за такава сграда е новата централа на Siemens в град Масдар, Абу Даби. За построяването й са използвани специални материали, които я правят устойчива, и енергоспестя-ващи технологии, заради които тя е първата сграда в столицата на Обединените Арабски Eмирс-тва, получила сертификат LEED Platinum.

THE TORNADO TOWER – ЕДНА ЗЕЛЕНА СГРАДА В ДОХА
The Tornado Tower e забележителност в Доха. Тя е изцяло зелена сграда и се счита за пример за енергоспестяване. Оборудвана с най-модерни технологии в областта на сградната автоматиза- ция, тя е висока 200 метра, с площ около 58 000 кв.м. за офиси, магазини, ресторанти. Siemens Total Building Solution дава възможност за интегрирането на контролната система на сградата, електроразпределението, противопожарната защита и сигурност, като по този начин се осигуря- ва максимална сигурност, енергийна ефективност и гъвкавост. В сравнение с конвенционалните сгради, тези технологии водят до намаляване едновременно на консумацията на енергия с 20%, на отделяните CO2, и на енергийните разходи.

TAIPEI 101 – НАЙ-ВИСОКАТА ЗЕЛЕНА СГРАДА В СВЕТА
Най-високата зелена сграда в света – Taipei 101, се намира в Тайван. Тук решенията за сградна автоматизация на Siemens допринасят за намаляване нивата на въглеродните емисии с 3000 тона годишно, като, успоредно с това, в резултат на намалената консумация на енергия, се реализи-рат и огромни спестявания от 700 000 долара годишно. Друг пример за енергийна ефективност и енергоспестяване е Grand Mоsque в Абу Даби. Там сис-темата за интелигентен сграден мениджмънт е необходима, за да се следи качеството на възду-ха, и за да се намалят разходите, без да се прави компромис с комфорта на посетителите й. За тази цел е инсталирана Desigo Insight – система за сграден мениджмънт на Siemens, която позво-лява съществено енергоспестяване и, в същото време, осигурява необходимото качество на въздуха в сградата.

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪГЛЕРОДНИТЕ ЕМИСИИ В ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ
Влаковете и трамваите са едни от най – екологичните средства за обществен транспорт. Катар планира да построи най енергийно – ефективната трамвайна система в Доха. В резултат на под-писан договор Siemens има ангажимент за цялостно изграждане на трамвайна система и достав-ката на 19 трамвая Avenio с хибридна енерго- спестяваща система (Sitras HES). Трамваите ще използват с 30% по-малко енергия на година и ще отделят по-малко въглеродни емисии от пре-возните средства, които нямат такива системи, като по този начин ще допринасят за спестяване на енергия и опазването на климата. Първата трамвайна линия в Катар ще заработи през есента на 2015 година и ще постави нови стандарти в областта на устойчивия обществен транспорт и инфраструктурата в района.
В Рияд, Саудитска Арабия, Siemens модернизира инфраструктурата на обществения транспорт, като доставя цялостни решения за 2 метро линии в столицата, където управлението е напълно автоматизирано – на автопилот, без машинисти. Компанията ще достави и метро влакове Inspiro, чиято поддръжка и експлоатация не е скъпа, а успоредно с това дава възможност за максимално енергоспестяване. Освен тях Siemens ще осигури и електрификацията и сигнализиращата техно-логия, както и системите за комуникация, необходими за безопасното и надеждно дистанционно управление на влаковете. Управлението на трафика с интелигентни контролни системи допринася за безпроблемно дви- жение по пътищата. В Абу Даби Siemens е оборудвала команден контролен център за непрекъс-нат трафик контрол, с денонощни системи за наблюдение. Информацията, генерирана от систе-мата, подпомага шофьорите да вземат правилни решения и да реагират адекватно при задръст-вания, като по този начин допринася и за енергоспестяване и намаляване на отделяните въгле-родни емисии.

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ИНДУСТРИЯТА
В индустрията енергийната ефективност допринася за по-голяма възвръщаемост на печалбата, а инвестирането в съответните технологии и решения води до спестяване на енергия и разходи, което е предпоставка за устойчив прогрес и успех. Освен новите технологии за енергийна ефек-тивност и индустриалните технологии за автоматизация, съществен потенциал за енергоспестя-ване има и енергийният мениджмънт. Siemens разработи три-степенна концепция за енергиен ме-ниджмънт, която разкрива потенциала за енергоспестяване, а по този начин – и за спестяването на средства.
Siemens България