Интервюта

Добавената стойност идва с решаването на нестандартни казуси

Бисера Иванова е Изпълнителен Директор на Фасилити Оптимум България АД от стартирането на компанията. Има 16 години опит във фасилити мениджмънта. Преди това е Фасилити Директор в Овергаз. Магистър е по Индустриален Мениджмънт в УНСС и организационна психология от Софийски университет. Лектор, преподавател и автор на статии по фасилити и пропърти мениджмънт. Член на Управителния съвет на Българската Фасилити Мениджмънт Асоциация (БГФМА).
Бисера Иванова е Изпълнителен Директор на Фасилити Оптимум България АД от стартирането на компанията. Има 16 години опит във фасилити мениджмънта. Преди това е Фасилити Директор в Овергаз. Магистър е по Индустриален Мениджмънт в УНСС и организационна психология от Софийски университет. Лектор, преподавател и автор на статии по фасилити и пропърти мениджмънт. Член на Управителния съвет на Българската Фасилити Мениджмънт Асоциация (БГФМА).

Как преминава един ваш ден като управител на една от най-големите ФМ компании в България?
Управлението на всяка голяма компания е предизвикателство, а управлението на фасилити мениджмънт компания – динамично като същината на нашата работа. Като жена се старая да внасям малко повече изтънченост и красота в нашия бизнес.
Какви са основните предизвикателства, пред които се изправяте?
Ограниченият ресурс – време. Разпределям времето си между клиентите и екипа. И едните, и другите са много важни, което мисля че си личи от две мои любими мисли:
Както казва Лий Якока – „Вземете ми бизнеса, изгорете ми заводите, но оставите ли ми хората, аз отново ще изградя своя бизнес.“
А Бил Байрън казва: „Всеки, който мисли, че клиентите не са важни, трябва да опита да работи 90 дни без тях!:)
Харесвам новите и иновативни проекти, които развиваме, защото събуждат откривателския дух в човека.
Какво трябва да се направи, за да се популяризира ФМ браншът? Има ли адекватно образование и стимул за младите да търсят реализация в този сектор?
Секторът на фасилити услугите се развива и ще продължи да се развива. Има нужда от добре подготвени и млади кадри. Надяваме се съвместният проект на БГФМА и БСК по ОП „Развитие на човешките ресурси“ за създаване на компетентностни модели в сектора ще получи нужното внимение в университите и ще бъде по-широко застъпен в учебните им програми.
Предимства за избор на интегриран ФМ доставчик
За нашите клиенти работата само с един доставчик на всички дейности по поддръжка е най-вече сигурност, че проблемите ще бъдат отстранени бързо и качествено, без да се задават излишни въпроси и всичко това на конкурентни цени на територията на цялата страна. Добавената стойност за клиентите, които ползват интегрирания ФМ пакет, идва в решаването на нестандартни казуси, в консултации и съвети. Затова си пожелавам нашите клиенти да са оценили именно тази добавена стойност и да затова да сме предпочитан ФМ доставчик.
Предимствата за клиентите от аутсорсване на ФМ дейностите към външен доставчик.
Ще отговоря от гледната точка на собственика на сградата: Какво по-хубаво от това за всички възникнали казуси в сградата да можеш да се съобщи на един-единствен човек и респективно компания? Тази компания трябва да реши задачите качество в съответните срокове и носи цялата отговорност! Пести се времето на клиента и му се дава възможност да се фокусира над основната си дейност вместо поддръжката на сгради и съоръжения.
С коя друга професия можеш да сравним работата на фасилити мениджъра ?
В момента веднага ми идва асоциацията с атлетите в Олимпийските игри. И в двете професии и дейности се изисква Адаптивност към условията, Последователност, Множество умения, Отговорност, Работа в екип, Да мислим в мащаб и Да оставим личните емоции, за да не ни пречат по пътя към целта.
За финал нещо весело: Получавате ли много подаръци от клиенти/партньори за 8-ми март? Най-нестрандартните подаръци?
Орхидеи, френските сладки „макарони“ и специална бутилка за вода са сред най-интересните подаръци. Получавам цветя, а бонбоните и лакомствата обичам да споделям с екипа. Топлите и искрени думи и поздравления от клиентите и партньорите за мен са най-хубавия подарък. Затова пожелавам на всички жени-фасилити мениджъри и изобщо на всички жени, бъдете себе си, бъдете уникални и много щастливи!

Интервюто взе: Петър ТАШЕВ