Интервюта

Жените в сектора доказват всеки ден своя висок професионализъм

Веселка Данчева е управител на софтуерната компания CenterMine, чийто фокус е върху софтуерните решения за управление на сгради – от тяхното проектиране, през реализацията им до дейностите по фасилити и пропърти мениджмънт. Веселка е с дългогодишен мениджърски опит в областта на продажби и маркетинг, който є помага да се справи с предизвикателствата на софтуерния бранш. Винаги усмихната, енергична и с индивидуален подход към всеки, тя е един от успешните примери за жена-мениджър в България.
Веселка Данчева е управител на софтуерната компания CenterMine, чийто фокус е върху софтуерните решения за управление на сгради – от тяхното проектиране, през реализацията им до дейностите по фасилити и пропърти мениджмънт. Веселка е с дългогодишен мениджърски опит в областта на продажби и маркетинг, който є помага да се справи с предизвикателствата на софтуерния бранш. Винаги усмихната, енергична и с индивидуален подход към всеки, тя е един от успешните примери за жена-мениджър в България.

Как преминава един ваш ден като управител на компания, предлагаща софтуер за управление на ФМ процеси?
Динамично! Дните никога не си приличат. С екипа ми от висококвалифицирани програмисти, консултанти, маркетолози и търговски експерти следим тенденциите – местни и световни, в развитието на фасилити мениджмънта. Информираме се за стандартите, които Европейската администрация разработва и въвежда. Търсим и анализираме успешни бизнес практики. Това ни позволява да бъдем не само софтуерни интегратори, но и консултанти за голяма част от клиентите.
Нашата основна цел е да изграждаме дългосрочни партньорства с компаниите, с които работим. Отделяме специално внимание и време на всеки един клиент. Опознаваме в дълбочина средата, процесите, нуждите и целите, които той си поставя. Така успяваме да дадем персонално, адаптирано и ефективно работещо решение. Задължително отделям време и за срещи с потенциални клиенти. Срещите с тях винаги са барометър за адекватността на решението, което предлагаме към местните бизнес условия.
Какви са основните предизвикателства, пред които се изправяте?
Понятието фасилити мениджмънт е относително ново за нашата страна. Няма утвърдени политики и практики. Приетите преди вече повече от година стандарти в Европейския съюз не са разпространени и не се познават от българските специалисти. Предизвикателството пред нас е да поддържаме продукта си стабилен и в същото време да позволяваме реализацията на гъвкави, персонализирани решения. Много често освен инсталация се налага да изграждаме заедно с клиентите си изцяло нови за тях процеси. Както навсякъде, и в този сектор икономическата криза не може да бъде подмината. Предизвикателствата са много, но все повече инвеститори и фасилити мениджъри осъзнават необходимостта от бърза, изчерпателна и прегледна информация за разходите, които генерират, за приходите, които очакват, за натовареността на ресурсите. Както и че бърза и достатъчно ясна картина могат да получат единствено ползвайки модерно софтуерно решение.
Смятате ли, че фасилити мениджмънтът е професия, доминирана от мъже? Поставени ли са дамите на по-високи изисквания, за да докажат професионализма си?
Професията фасилити мениджър отдавна вече не е мъжка доминанта. Жените в сектора доказват всеки ден своя висок професионализъм. Те внасят голяма доза организираност, деликатност и уют в работата си, които се забелязват още от входа на сградата. Мисля, че точно нежната половина от бранша допринася професията да бъде осъзната и приета като значима, мениджърска, далеч от образа на човека със синята престилка, който с едната ръка сменя електрическата крушка в коридора, а с другата подписва договорите за поддръжка на климатиците в сградата.
Какво трябва да се направи, за да се популяризира ФМ браншът? Има ли адекватно образование и стимул за младите да търсят реализация в този сектор?
За съжаление ФМ браншът изостава със своята ПР кампания. Мисля, че има огромна нужда да се говори повече за основните принципи и постиженията на този сектор. Управлението на недвижимата собственост ще бъде главната тема в следващите години. Днес, благодарение на развитите технологии и отворените граници, младите хора могат да получават информация и да черпят опит от най-добрите, без значение в коя точка на света се намират. Не бих правила връзка между адекватността на образованието и стимула. Трябва да отдадем и заслуженото признание на колегите от Българската фасилити мениджмънт асоциация, които успяха да се преборят за създаването на магистърска програма по фасилити мениджмънт в два от водещите ни университета.

Интервюто взе: Мария КРЪСТЕВА