ФМ Каталог 2014

Фасилити Оптимум България АД

optimymФасилити Оптимум България АД е най- голямата българска професионална фасилити мениджмънт компания с пълно национално покритие. Част е от AG Capital, най- голямата група от компании в сферата на недвижимите имоти в България Компанията е ексклузивно специализирана в поддръжката и управление на сгради, прилежащи площи и инфраструктура. Към момента Фасилити Оптимум България АД е доставчик на ключовите услуги за експлоатацията на над 950 000 кв. м. офиси, търговски, административни и промишлени сгради, разположени в 1 900 локации.
Фасилити Оптимум България АД се отличава с големия процент от дейности, които извършва със собствен екип. Клиентите на компанията получават индивидуален подход, встъпителни консултации за пакетa от интегрирани услуги, нужни за съответния обект, и навременна реакция в случай на авария. За да гарантира високи стандарти за качество, компанията е разработила и внедрила сертификати за управление на качеството – сертифицирана по ISO 9001:2008, за управление на околната среда – ISO 14001:2004 и за управление на здравето и безопасността при работа – ISO 18001:2007, има и собствена онлайн HelpDesk система.
Фасилити Оптимум България АД следва стратегия за устойчиво развитие и е последователен поддръжник на зелената идея. Компанията твърдо споделя и принципите на корпоративната социална отговорност.

За контакти:

София, 1124 Бул. „Цариградско шосе“ 47А,Полиграфия  Офис Център ет. 3
02/8103 230
info@foptimum.bg
www.foptimum.bg