ФМ Каталог 2014

Фасилити Мениджмънт Консултинг ООД

,,Фасилити мениджмънт консултинг“ ООД е българска консултантска компания, специализирана в сферата на фасилити мениджмънта, недвижимите имоти, административното планиране и управление на ресурсите.
За консултантските ни проекти, ние предоставяме услуги и екип, които да отговарят на изискванията на клиента, за да можем да предоставим иновативни фасилити мениджмънт и административни решения. Изготвяме изследване, анализ и представяме доклади, включващи планове за действие, графици и бюджети. Вземайки под внимание текущото състояние, изготвяме текуща оценка, на базата на която могат да се правят анализи за постигнатите ползи в бъдеще. Мисията на Фасилити мениджмънт консултинг е да предоставя висококачествени услуги в сферата на фасилити мениджмънта в България и да имплементира иновативни идеи в тази област.
Компанията предлага консултантски услуги в следните сфери на фасилити мениджмънта:

  • Отговорности във фасилити мениджмънта
  • ИТ консултиране
  • Устойчиво развитие
  • ФМ одит
  • FM Quick Check

Компанията организира и специализирани обучения и курсове по фасилити мениджмънт, както и ежегодна международна конференция по фасилити мениджмънт.

За контакти:

гр. София, ул. „Стефан Караджа“ 7А, ет.5
+359 887 499 443
info@fmc.bg
www.fmc.bg