ФМ Каталог 2014

Тишман Мениджмънт Кампъни ЕООД

tishmannПрез 2005 г. Tishman International Companies създава българското подразделение на компанията – „Тишман Мениджмънт Кампъни“ ЕООД. Местният екип от професионалисти предоставя на инвеститори и клиенти услуги в областта на пропърти и асет мениджмънта, пропърти дивелъпмънта и управлението на проекти.
Предимствата на това да използвате пропърти мениджмънт компания, която да поддържа връзката между собственика, наемателите и трети страни, свързани с недвижимите имоти, са спестяване на ценно време и ресурси. Вашето недвижимо имущество ще бъде поддържано според най-високите стандарти, като грижата за него ще повери на квалифицирани експерти, с познания в съответната област и разбиране на спецификата на местния пазар.
През годините винаги сме поставяли интересите на клиентите си на първо място. Този основен принцип е най-важният аспект на нашия бизнес, тъй като ние работим, за да разбираме нуждите на клиентите си.
Екипът на „Тишман Мениджмънт Кампъни“ ЕООД осъществява цялостното управление и поддръжка на комплекса Sofia Airport Center и сградата на TNT, които се намират в София.

За контакти:

Sofia Airport Center –офис сграда А2, бул.„Христофор Колумб“ 64,София 1592
02 492 38 00
infobg@tishmanintl.com
www.tishmanmanagement.bg