ФМ Каталог 2014

Сентър Майн ЕООД

„СентърМайн ЕООД е международна компания, специализирана в разработката и внедряването на софтуерни решения в различни бизнес сектори и отрасли.
Основен фокус на компанията е разпространението и внедряването на FM Center – решение за управление на сгради, активи, финансови потоци и дейности по поддръжка. Чрез този продукт, можете да автоматизирате бизнес процесите си и да разработвате анализи, използвайки актуални данни за своите налични активи. Контролът върху всички дейности, свързани с недвижимите активи, ви дава възможност да взимате правилни решения, като по този начин постигате по-добри нива на ефективност и увеличавате доходността на своя бизнес.
Възможности:

  • Електронен регистър на собствеността
  • Управление на договори
  • Контрол и разпределение на разходи
  • Управление на контакти и клиенти
  • Фасилити мениджмънт – управление на поддръжката
  • Мобилно управление на бизнеса

За контакти:

Гр. София, 1202 ул. Индустриална 11 Бизнес център Василев Сити, ет. 4
+359 2 4210990
office@centermine.com
www.centermine.com