Пайп Систем АД

paipСервизно техническо обслужване на пожароизвестителни системи и свързани към тях съоръжения, съгласно изискванията на: чл. 22 на Наредба № Iз-2377 от 15.09.2011 г. за „Правилата и нормите за пожарна безопастност при експлоатация на обектите“.

  • Сервизно техническо обслужване и изграждане на спринклерни инсталации съгласно изискванията на БДС EN 12845.
  • Сервизно техническо обслужване, изграждане, монтаж и шеф монтаж на спринклерни помпени инсталации съгласно БДС EN 12845.
  • Сервизно техническо обслужване и изграждане на ВиК инсталации.
  • Сервизно техническо обслужване, монтаж и шеф монтаж на водоснабдителни и канало помпени групи.

„Пайп систем“ е компания с 10-годишен опит в изграждането на Вик системи, спринклерни инсталации и вакуумно отводняване. Фирмата има зад гърба си изградени инсталации на обекти като „Парадайз център“, „София саут ринг мол“, „Кепитал Форт“, хотелски комплекси по българското Черноморие, множество търговски обекти на чуждестранни инвеститори като LIDL, Kaufland, BILLA, „Софарма бизнес тауърс“ и др. Разполагаме със отлично обучени екипи от специалисти по поддръжка на ВиК инсталации, спринклерни инсталации, помпи и помпени групи.

За контакти:

гр.София  бул. Симеоновско шосе 93 Б, вх. Б, ет. 2
+359 2 860 14 95
office@pipesystem.bg;
office_build@pipesystem.bg
www.pipesystem.bg

Обратно към профилите в каталог 2014