ФМ Каталог 2014

Омека Мениджмънт ООД

omekaОмека Мениджмънт ООД е създадена през 2008 г. със 100 % български капитал, и е една от първите компании на пазара за пропърти и фасилити мениджмънт услуги в България. Управленската политика на фирмата стриктно следва европейските стандарти, като гарантира баланс между цена и качество на предлагания продукт. Компанията предоставя широк спектър от услуги, свързани с управлението на недвижими имоти. Избирайки Омека Мениджмънт ООД, клиенти могат да се фокусират върху основния си бизнес и същевременно да постигнат ефективност на разходите за поддръжка на имота. Пакетите от предлагани услуги са съобразени с индивидуалните нужди и изисквания на всеки собственик/ наемател/ в етажна собственост, и са базирани на превенция, контрол и своевременни решения. Компанията е сертифицирана по стандартите ISO 9001:2008 и BS OHSAS 18001.
Омека Мениджмънт ООД предлага широк спектър от услуги в областта на комплексното управление и поддръжка на имоти, професионално почистване, финансова, административна и техническа поддръжка в т.ч.:
Професионално почистване
на административни, обществени
и жилищни сгради
Техническа поддръжка:

 • ВиК поддръжка
 • Електро поддръжка
 • Поддръжка на ОВИ системи
 • Поддръжка на пожароизвестителни системи
 • Асансьорна поддръжка

Контрол на достъпа и видео наблюдение:

 • 24-часова физическа охрана и видео наблюдение
 • Контрол на достъпа
 • Обслужване на рецепция и бариери

Поддръжка на зелени площи и околни пространства:

 • Изграждане и поддръжка на зелени площи
 • Обработване с препарати срещу вредители и насекоми
 • Почистване на сняг, насипване с препарати против замръзване;

Професионален домоуправител:

 • Управление на етажната собственост съгласно ЗУЕС
 • Събиране на месечните такси от обитателите и плащане на режийни разходи /касиер/

Допълнителни услуги:

 • Професионален пренос и транспорт
 • Представителство и отдаване на имоти под наем
 • Химическо чистене, пране и гладене
 • Подбор на персонал
За контакти:
София 1574 ул. „Слатинска“ № 90, Офис 1
+359 2 426 31 26
office@omekamanagement.com
www.omeka-management.com

Обратно към профилите в каталог 2014