Интервюта

Най-важното е в края на деня клиентът да остане доволен

Веселина Спасова, Мениджър Астрал Бизнес център
Веселина Спасова, Мениджър Астрал Бизнес център

Как преминава един ваш ден като мениджър на бизнес сграда?
Обикновено започвам деня си рано, тъй като работата на един пропърти мениджър и управител на бизнес сграда изисква винаги да си в готовност за спешни ситуации, на разположение съм 24/7 и е трудно да се каже кога точно започва деня ми. Между многото телефонни обаждания, отговаряне на кореспонденция, офериране на офис площи и преговори по сключване на договори за наем, огледи на място и презентиране на сградата, успявам да реагирам своевременно на изискванията на настоящите си клиенти. В случаите на нанасяне на даден наемател – ангажиментите се удвояват, тъй като за мен най-важното е клиентът да бъде удовлетворен и да усеща новото си работно място – офис, като една благоприятна среда, създаваща комфорт. В тази връзка, проследяването на работата на подизпълнителите в сградата и на моя екип с цел предлагане на качествено обслужване, също е част от ежедневните ми ангажименти. Останалата част от деня отделям на административна дейност – следене на срокове по договорни отношения, администриране на плащания, събиране на месечни такси, планиране на бюджета, изготвяне на справки, финансови отчети са само малка част от тях.
Какви са основните предизвикателства, пред които се изправяте?
Основното предизвикателство днес е да успееш да спечелиш нов партньор, в условия на свръхпредлагане на офис и търговски площи. Естествено, това изисква отстъпки и от двете страни, така че да има win-win резултат. Друго предизвикателство е, че в България не всички фирми се съобразяват със стриктното спазване на споразумението за ниво на обслужване, а това понякога поставя под въпрос ефективността на нашата работа като фасилити и пропърти мениджъри.Като управител на бизнес център работя ежедневно с много и различни хора и се изправям пред ситуации, които изискват умения като това да бъдеш гъвкав във вземането на решения, да запазиш чувството си за хумор и да действаш адекватно. Това, което е приемливо за нас като ниво на обслужване или начин на работа, не винаги отговаря на изискванията на клиента-наемател. По-конкретно, всеки има различна представа и виждания за чистота, удобство, време на реакция при аварии и др., с което всеки пропърти мениджър следва да се съобрази и да предложи ефективно решение. Най-важното е в края на деня клиентът да остане доволен .

Смятате ли, че фасилити мениджмънтът е професия, доминирана от мъже? Поставени ли са дамите на по-високи изисквания, за да докажат професионализма си?
Не, има примери на дами от този бранш, които се справят блестящо с професията си и не смятам, че има по-високи изисквания към тях. Според мен работодателите търсят най-вече опитни специалисти, доказали се успешно в тази сфера, независимо от пола.
Какво трябва да се направи, за да се популяризира ФМ браншът? Има ли адекватно образование и стимул за младите да търсят реализация в този сектор?
Според мен все още няма достатъчно образователни институции, които да предлагат подготовка и обучение на ФМ кадри, за разлика от Европа и Щатите, където тези специалности са застъпени и всеки студент има богат избор. Необходимо е да се създадат допълнителни партньорства с организации като IREM, RICS, с което младите ще бъдат стимулирани да се развиват в тази сфера и същевременно да получат международно признато удостоверение за пропърти/ фасилити мениджър.
За да се популяризира ФМ браншът, е необходимо да се смени нагласата на българина,че тази услуга му оскъпява разходите и е лукс. Всъщност, нашата работа е да предлагаме решения за оптимизиране на разходите, повишаване на качеството на обслужване и инвестиционната стойност на имота. Като пример мога да посоча,че в настоящата година прекратихме изкупуването на ел.енергия от ЧЕЗ и се насочихме към друга фирма доставчик, с което реализирахме 10% спад на разходите за електрическа енергия. Като фасилити и пропърти мениджър аз защитавам интересите както на инвеститора, така и на своите наематели, гарантирайки им ефективно разпределение на финансовите приходи, комуникация между наемодател и наемател и не на последно място – изпълнение на очакванията на посетителите и обитателите на сградата.

Интервюто взе: Петър ТАШЕВ