Новини България

МИП С ИНТЕРЕС ДА РАЗВИВА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТА В БЪЛГАРИЯ

На 23.01.2014 г. в Министерството на инвестиционното проектиране се проведе среща между министъра на инвестиционното проектиране Иван Данов и д-р Михаел Ангерер – търговски съветник в посолството на Република Австрия в Република България. Д-р Михаел Ангерер започна с това, че се е запознал с целите и приоритетите на МИП и изяви желание за сътрудничество от австрийска страна.

Министър Данов подчерта, че една от най-важните му задачи ще е да пренесе у нас германския и австрийския модел на качество в строителството и проектирането.

Министърът наблегна на нуждата от развитие на фасилити мениджмънта, тъй като в момента има огромни загуби, свързани с остарелия сграден фонд и липсата на поддръжка на етажните собствености.
Министър Данов сподели и идеята си да се направи пилотен проект на саниране на сграда по всички европейски стандарти и да се види разликата в разхода на топлинна енергия. Срещата между министър Иван Данов и д-р Михаел Ангерер продължи с разговор за все по-силното навлизане на австрийски фирми на българския пазар.

Източник: www.bgfma.bg