ФМ Каталог 2014

Лендмарк Пропърти Мениджмънт ЕАД

landmark„Лендмарк Пропърти Мениджмънт“ ЕАД предлага комплексни услуги за управление на имоти и други активи. Екипът на компанията съчетава задълбочени познания за пазара на недвижими имоти с богат практически опит. Сред знаковите проекти в портфейла на компанията са София Сентрал Парк, Пловдив Ритейл Парк, Алфа Бизнес Център и Лендмарк Център София.
Лендмарк осигурява цялостното управление на имота, за да може клиентът да съсредоточи усилията и вниманието си върху своята основна дейност. Лендмарк Пропърти Мениджмънт осигурява:

  • Значителни икономии на разходи за управление и профилактично техническо обслужване на обекта;
  • Опазване и увеличаване на стойността на обслужваните активи;
  • Прозрачно отчитане на всички разходи;
  • Поемане на ежедневните грижи по имота, гарантирайки реализиране на максимални ползи от него;
  • Редовни проверки на всички сградни инсталации за свеждане до минимум на нежеланите аварийни ситуации;
  • Високо качество на работната среда;
  • Екологично устойчиви иновации:

– намаляване на енергийните разходи и въглеродните емисии;
– решения за рециклиране;
– разумно използване на водите;
– комплексни Стандартни оперативни процедури (СОП) за всички дейности, съчетани с оценки на база Ключови показатели за изпълнение (KPI);

За контакти:
София 1000, ул. Шейново 7
+359 489 87 00
office@landmark.bg
www.landmark.bg

Обратно към профилите в каталог 2014