ФМ Каталог 2014

Енопта ЕООД

enoptaЕнопта е Българска технологична компания, предлагаща продукти и услуги за по-устойчиви и зелени сгради. Чрез съвременни практики и иновативни технологии ние помагаме на нашите клиенти да бъдат по енергийно-ефективни, да развиват своите зелени политики и да намалят значително комуналните си разходи.
Енопта развива бизнес в две направления:
Енергийна ефективност
Компанията ни има необходимата експертиза и ноу-хау да анализира, оцени икономически, проектира и въведе енергоспествящи мерки в зависимост от типа на клиента. Част от мерките, които прилагаме са:

 • Дистанционен енергиен мениджмънт и ежедневна пренастройка на консуматорите.
 • Вевеждане или преработване на (BMS) системи. Иновации в управлението.
 • Подмяна на осветление и въвеждане на интелигентни системи за управлението му.
 • Въвеждане на интелигентни щори.
 • Добавяне на възобновяеми източници.
 • Подмяна на енергоносители (газ, метан, пелети).
 • Преработка на ОВиК съоръжения (абонатни станции, чилъри, конвектори, помпи) с цел по- висока ефективност и др.

Компанията ни предлага гъвкави модели на финансиране – чрез европейски програми, фондове и собствено финансиране с подялба на спестената енергия.
Поддръжка на сградни системи
Енопта предлага висококачествена услуга по превантивна и профилактична поддръжка, както и текущ ремонт на следните сградни системи:

 • Системи за сградна автоматизация (BMS)
 • Пожароизвестяване
 • Видеонаблюдение
 • Контрол на достъпа
 • Озвучителна и оповестителна система
 • Паркинг и СОТ системи;
 • Електрически инсталации;

Компанията предлага както поддръжка чрез регулярни посещения, така и локиране на персонал на място. С отлични специалисти и политика ориентирана изцяло към клиента Енопта е доверен партньор на редица компании на нашия пазар.

За контакти:

София 1756 Бизнес Център Литекс Тауър, ул. Лъчезар Станчев No 3, ет. 4
02/ 970 4579
office@enopta.com
www.enopta.com

Обратно към профилите в каталог 2014