ФМ Каталог 2014

Гео Фасилитис ЕООД

geoГео Фасилитис ЕООД е основано през 2012 г. Неговата мисия е да изгради централизирано професионално управление на сградите и съоръженията в групата фирми ГЕОТЕХМИН и да предлага комплексни интегрирани фасилити мениджмънт услуги на пазара извън групата.
Силата на дружеството е в широкия спектър от услуги, които осъществява със собствен персонал и с помощта на други дъщерни фирми от групата като по този начин постига високо качество и ефективност. Някои от сградите в портфейла на компанията в гр. София са:

  • Административна сграда на ул. Люлин планина;
  • Офис център и хотелски комплекс на ул. Бесарабия
  • Жилищна и офис сграда на ул. Странджа.
  • Офис сграда на бул. Цар Борис ІІІ

За контакти:

гр. София 1619, бул. „Цар Борис III“ № 279 Б
+359 2 2/904 25 06
office@geofacilities.com
www.geofacilities.com