ФМ Каталог 2014

Актикум ООД

aktikum„Актикум“ ООД – www.acticum.bg, е българският филиал на „Мекдан Мениджмънт енд мейнтънънс“ ООД – www.mekdan.com, която към днешна дата управлява над 2 000 000 m² офисни, търговси и жилищни имоти на територията на България, Румъния, Унгария, Германия, Хърватия, Сърбия и Израел, и на „Ентек БГ“ ЕООД – www.ntech.bg, водеща брокерска и консултантска компания, с богат опит в продажбата на широка гама недвижими имоти в България.

Компанията е специализирана в консултиране, управление и поддръжка на:

 • Офисни сгради и бизнес паркове
 • Молове, търговски центрове и търговски паркове
 • Логистични центрове

Дългогодишният международен опит и успешното управление на обекти като Търговски център „Централни хали“ и Бизнес център, ул. „Московска“ № 9, гр. София, от момента на тяхното пускане в експлоатация през 2000 г. до сега е доказателство за високия професионализъм и конкурентно качество на услугите, постигнати чрез упоритата работа на екипа от специалисти.

Дружеството осигурява услуги, които по обхват, сложност и качество покриват, съгласно стандартите на Европейския съюз, изискванията за сгради „клас А“ и бизнес сгради – потвърдено и доказано от Представителството на Европейската комисия в България, Британското посолство и много български и чуждестранни клиенти. Ценностите на АКТИКУМ безпогрешно показват приоритетите, които следва фирменото управление, нейната жизненост, ефективност и перспективност. Те са ключови категории, които определят успеха, удовлетвореността от труда и професионалния престиж. И са високо оценени на конкурентния български и международен пазар на управление на имоти от местни и чеждестранни инвеститори и потвърдени от всички собственици, с които работим.

Принципи, на които се основава ценностната система на АКТИКУМ:

 • Непрекъсното развитие и иновативност
 • Фирмен морал
 • Глобално мислене
 • Открито и надеждно ръководство
 • Честност
 • Лидерство
 • Партньорство
 • Отговорност
 • Специфични достойнства
 • Ефективно управление
 • Консултантски услуги
 • по управление и поддръжка
 • Изготвяне на ключови решения на най-добри цени
 • Политика за управление до датата напускане на обекта в експлоатация
 • Определяне на застрахователни нужди
 • Изготвяне на предварителен бюджет
 • Изготвяне на правилник за вътрешен ред
 • Физическо планиране и eлектромеханични системи
 • Услуги по оперативно управление и поддръжка
 • Управление на обекта от датата на пускането му в експлоатация – обща поддръжка, ремонти и отстраняване на всички технически повреди, хигиенизиране, охрана, малки ремонти, доставка на материали и консумативи, денонощно разположение при всяко повикване.
 • Отношения с наематели – редовни срещи с наемателите по процедури, изисквания и наредби, събиране на наеми и такси поддръжка.
 • Управление на бюджета – изготвяне на годишен бюджет, контрол и оптимизиране на разходите, предвиждане на капиталните нужди, постигане на максимална стойност на собствеността.
 • Отношения с подизпълнители, общински и държавни институции – плащания към подизпълнители, плащане на такси за обществени и комунални услуги, данък сгради, такса смет, управление на застрахователните договори от името на собственика, представляване на собственика на имота пред държавни, общински и частни институции и организации.

Защо да изберете Актикум?

 • Креативност – винаги най-добрите решения на най-добри цени
 • Опит – над 10 години на българския и повече от 20 – на международния пазар
 • Професионализъм – управлението на имоти е низ от безкрайни задачи, детайли и данни, изпълнението, използването и съчетаването на които се превръщат в полза за клиента
 • Екип – съставен е от най-добрите експерти в управлението на имоти, които са винаги на разположение на изискванията и нуждите на клиентите си
 • Лично отношение – внимание към клиентите и предоставяне на най- подходящите съвети – 24 часа в денонощие, 7 дни в седмицата
 • Клиенти – български и чуждестранни държавни и обществени институции и частни фирми
За контакти:
гр. София 1000, ул. „Бачо Киро” № 5, вх. А, ет. 2, ап. 9
+ 359 2 806 60 20
HQ@acticum.bg
www.acticum.bg