Новини България

Наредба към ЗУТ ще регламентира строежа и поддръжката на обществени сгради

Ремонтът на училища ще е задължителен. Министерството на инвестиционното проектиране подготвя нова наредба към Закона за устройство на територията, която ще обхване проектирането, изграждането и поддържането на обществени сгради. Ще бъдат въведени и специфични изисквания за енергийна ефективност. Очаква се нормативният акт да бъде готов до есента. Така нормативната уредба в областта на енергийната ефективност да бъде приведена в съответствие с изискванията на Директива 2010/31/ЕС. Обсъжда се въвеждането на задължителни ремонти на училища, детски градини и болници. Целта е още при проектирането на сградите да залегнат основни и текущи ремонти през определен период от време, като се въведе понятието „грижа по време на експлоатация“. Това съобщи вчера Виолета Ангелиева, шеф на дирекция в Министерството на инвестиционното проектиране, цитирана от в. „Преса“.

„Една такава наредба би имала смисъл, ако бъде подплатена с допълнително финансиране. И в момента всяко училище прави ежегодно текущи ремонти, но парите не са достатъчни“, каза Диян Стаматов, директор на 119-о СОУ в София. Миналата година средствата за ремонт в гимназията били 60 000 лв., а през 2012 г. – 45 000 лв. „За малка класна стая с площ около 50 кв. м трябват минимум 15 000 лв. да се приведе в съвременно състояние. При мен стаите са 45. Ако ремонтираме по 2-3 годишно, ще минат десетилетия, докато модернизираме фонда“, допълни Стаматов. „Решението е в правилна посока. В Германия местните власти могат да задължат собствениците и на частни имоти да извършат ремонт, ако има опасност за гражданите или фасадата загрозява квартала. Обществените сгради трябва да се поддържат, но нека държавата осигури пари“, заяви Йоанис Партениотис, шеф на строителната федерация в „Подкрепа“.