Новини България

Бизнес закуска: Фaсилити мениджмънт на бизнес центрове и молове

На 27 ноември от 09.30 в хотел Новотел София ще се състои бизнес закуска на тема „Фасилити мениджмънт на бизнес центрове и молове“, организирана от списание Фасилитис. Това е първото от серията събития, чиято цел е да събере на едно място фасилити и пропърти мениджъри на сгради със сходни характеристики, за да могат да се обсъдят общите предизвикателства и възможности за тяхното решаване, както и да се споделят добри практики.

Първата бизнес закуска-дискусия ще обхване управлението на бизнес центрове, офис сгради, търговски центрове и молове в страната. Основните теми, които ще бъдат засегнати, са:
– аутсорсинг или използване на вътрешни ресурси
– управление на договори с наематели
– управление на договори с доставчици
– бюджетиране и планиране на разходи
– отчетност и анализ на информацията
– гаранционен мениджмънт
– използване на CAFM системи

Бизнес закуската се осъществява с подкрепата на FM Center

Събраната от дискусията информация ще послужи и за разработване на материали за следващите броеве на списание Фасилитис.

Ще се радваме да видим повече присъстващи на дискусията – тя ще ви даде един по-различен поглед върху казусите, с които всеки един от вас се сблъсква и ще ви помогне да намерите решения чрез добрите практики на вашите колеги!

За контакти и регистрация:
Линк за регистрация :ТУК
тел. 0879 436 756
e-mail: info@facilities.bg

facilities.bg
facilities.bg