Статии

EFMC 2013 – Prague

На годишната конференция на Европейската фасилити мениджмънт асоциация /EuroFM/, която тази година се проведе между 22 и 24 май в Прага, Българската асоциация за фасилити мениджмънт бе представена с нейна инициатива, свързана с изработване на предложения за промени в правната регламентация на таксата за поддръжка и управление на сграден фонд, известна като „такса услуги“ или „сървиз чардж“. Презентацията бе направена от Андриана Станчева, юрист на сдружението и юрисконсулт в Лендмарк Пропърти Мениджмънт, учредител и член на БГФМА. Презентацията на Андриана Станчева беше единствената от Източна Европа и първата допусната такава на български участник в конференцията досега.
Годишната конференция на EuroFM се провежда всеки път в различни градове в Европа, като събира професионалисти и представители на фасилити мениджмънт компании от цял свят. Тази година форумът бе посетен от над 600 участници. Мотото на събитието бе „Фасилити мениджмънт за устойчиво бъдеще“.
"EFMC 2013" - European Facility Management Conference (P9100112)БГФМА се представи чрез презентация на тема „Устойчив модел на фасилити мениджмънт посредством правна защита на вноските по такса управление и поддръжка“. Презентацията бе включена в панела „Устойчивост“. Проектът в момента се разработва от БГФМА и е свързан със събиране на добри практики от Европа и света относно правна защита за сървиз чарджа. Желаните промени са по посока осигуряване  стойчивост и постоянна поддръжка за управлението на сградния фонд, като се постигне защита за клиентите, наемателите или живущите в една сграда при евентуална неплатежоспособност на инвеститор, собственик или наемодател. Основната идея е тези средства да не могат да бъдат предмет на запор и кредиторът да не може да ги блокира.

Презентацията представя практиката в България при договаряне на заплащането на такса услуги и проблемите, които възникват за поддръжката на сградния фонд в случай на финансови затруднения на наемодателя или инвеститора. Представен бе примерът на Великобритания, където в сферата на наемните отношения за жилища наемателите, които заплащат такса услуги ползват протекциите на местните закони, които им гарантират, че дори и при неплатежоспособност на наемодателя, събраните от тях средства за поддръжка и управление на сградата си остават достъпни и са техен актив. Банката не може да блокира тези средства, нито пък наемодателят може да ги разходва за нещо различно от тяхното предназначение, а именно поддръжка и управление на сграда.

"EFMC 2013" - European Facility Management Conference (P9100112)Акцент бе поставен и на дългосрочната идея на БГФМА подобна дискусия да се предизвика и на европейско ниво. Темата предизвика интерес сред слушателите. Имаше много въпроси, насочени най – вече към това каква е практиката в региона и как ще се предизвика
подкрепата за подобен защитен правен режим сред собственици и банки. Присъстващите представители на европейски асоциации по
фм и компании от Западна и Централна Европа проявиха интерес към текущата дейност и инициативите на БГФМА, като изразиха
готовността си за партньорство и съвместна работа с българската асоциация.