Новини

Шнайдер Електрик обучава служителите на 13 общини в България на енергийна ефективност

Шнайдер Електрик, глобален експерт в енергийния мениджмънт, стартира програма за обучение на служители от общинската администрация по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. Целта на инициативата е общинската администрация да бъде запозната с възможностите, които носят системите за енергиен мениджмънт, мерките по енергийна ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници за подобряване на енергийната ефективност на сградите (административни сгради, училища, детски градини и др.). Тя е резултат от необходимостта за ангажиране на бизнеса и обществото в приемане на мерки за енергийна ефективност, в което ролята на публичният сектор е водеща. В този смисъл желанието на Шнайдер Електрик е програма да продължи и с представители на други общини. Обучението се провежда под формата на web семинари и се осъществява с партньорството на Европейския политехнически университет.

the Hive by night13 са общините, които ще се включат в днешния семинар. Това са Перник, Ловеч, Търговище, Никопол, Левски, Мездра, Искър, Роман, Кнежа, Долна Митрополия, Тетевен, Рудозем и Плевен. Чрез специална онлайн базирана платформа, всеки служител ще има възможност да проследи лекциите от работното си място. Основните теми, които ще бъдат засегнати като част от обучението, са „Енергиен мениджмънт и решения за повишаване на енергийната ефективност“, както и „Локални системи за отопление и охлаждане с възобновяеми източници“ .
„Програмата за обучение на служители от общинските администрации е амбициозна инициатива, с която бихме искали да дадем повече познания върху енергийната ефективност и възобновяемите източници. Чрез прилагане на различни решения в тази насока, възвръщаемостта на всички инвестиции в енергийна ефективност се ускорява с всяко поскъпване на електроенергията. Това е особено важно, тъй като въпреки моментните намаления на цената на тока в България, увеличението й е устойчива тенденция в целия свят“, заяви Светослав Станчев, мениджър бизнес развитие направление Енергиен мениджмънт.

Като лидер в енергийния мениджмънт, Шнайдер Електрик разполага с множество решения за енергийна ефективност. Според специалистите на компанията, много често енергийната ефективност се обвързва единствено с отоплението и управлението на топлинната енергия. Малко обсъждан факт, обаче, остава инвестицията в енергийна ефективност по отношение на електроенергията. В много сгради отоплението, климатизацията и осветлението комбинирани представляват над 70% от потреблението на енергия. Това е особено валидно за големите обществени сгради – болници, училища и детски градини, при които има огромно поле за интелигентен контрол, който да повлияе значително върху потреблението на енергия. Така например, управление на осветлението е един от най-лесните начини за спестяване на енергийни разходи. Правилното решение за това може да намали разходите за осветление с до 50% в сравнение с традиционните системи.

„Един от най-красноречивите примери за ползите от интелигентното управление на потреблението е централата на Шнайдер Електрик в Париж. Забележителната сграда Тhe Hive е първата в света, сертифицирана по ISO 50001 – система за енергиен мениджмънт. След внедряването на всички мерки, предписани от пълния енергиен одит, сградата днес потребява ¼ от предишната си консумация на енергия”, допълни г-н Станчев.