Новини

ОТЧИТА СЕ 20% РЪСТ НА ГЛОБАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В БИЗНЕС ИМОТИ

Активността на инвеститорите в САЩ е съсредоточена в Ню Йорк, а обемите в Европа са повлияни от няколко по-големи сделки в Лондон, Москва и Германия. Обемът на инвестициите в бизнес имоти в глобален мащаб е достигнал 105 млрд. долара през първото тримесечие, което е с 20% над отчетените по същото време на миналата година нива, но с 31% по-малко спрямо последното тримесечие на 2012 г., сочат данни на консултантската компания JonesLangLasalle (JLL).
Сравнителният анализ на данните обаче сочи, че в периода януари-март за първи път от 5 години насам е отчетено ниво на инвестициите над 100 млрд. долара, уточняват от компанията. Ръстът на транзакциите се дължи най-вече на повишените обеми на инвестициите в бизнес имоти в САЩ и Европа. В страната на неограничените възможности е регистрирано увеличение на инвестициите от 8% на годишна база до 35 млрд. долара. Доминират обаче сделките в Ню Йорк, въпреки че не липсва търсене и на други основни пазари в страната.
Експертит еподчертават, че се наблюдава и засилване на интереса на инвеститорите към второстепенните градове в САЩ, като очакванията са тази тенденция да продължи.Инвестициите в бизнес имоти в Европа са нараснали с 28% на годишна база през първото тримесечие до 40 млрд. долара, сочат още данните на компанията. Повишението обаче се определя от няколко по-мащабни сделки в Лондон, Москва и Германия. Инвеститорите в бизнес имоти в Европа остават съсредоточени върху основните пазари и първокласните активи, но вече все по-често поглеждат към второстепенните, по-предизвикателни локации. Липсата на достатъчно качествени възможности обаче спъва инвестиционната активност във Великобритания на фона на засиленото търсене, особено в Централен Лондон. Същевременно се отчита спад на активността в Скандинавските страни, както и в Централна Европа. Стабилен остава пазарът на бизнес имоти в Азиатско-тихоокеанския регион, където инвестициите през първото тримесечие остават почти без промяна на ниво от 27 млрд. долара.