Статии

Интелигентните сгради пестят ресурси

Според проучвания, почти половината от оперативните разходи на една сграда се изразходват за енергия (40%). Също така, основната част от цялата инвестиция в сградата (80%) се разпределя през годините на нейната експлоатация – за функционирането й, поддръжка, ремонт и т.н. Едва 20% се известират по време на проектирането и изграждането. Поради това все повече инвеститори търсят решение за намаляване на разхода на енергия през времето на експлоатация, което да предлага и кратък период на възвръщаемост на инвестицията.

В отговор на тези потребности, системите за сградна автоматизация (BMS) предлагат възможност за реализиране на значителна енергийна ефективност чрез управление на консумираната енергия в помещенията. Освен това те подобряват комфорта в сградата и контролират цялостното й потребление.

Прецизното настройване на BMS може да доведе до 30% намаление на потреблението. По този начин тя въздейства пряко върху енергийната ефективност на сградата и съответно намаляването на разходите.

Възвръщаемостта на инвестицията в системата за сградна автоматизация е между две и три години, а за големи енергийни потребители като например търговски центрове може да се постигне и в по-кратки срокове.

024_Desigo_room-automatio_13[1]Една от иновациите на пазара в тази област е новата версия 5 на системата за сградната автоматизация на компанията Siemens направление Сградни технологии – Desigо. Иновативните продукти – Total Room Automation (TRA), енергийно ефективните Room Opti Control и Eco Monitoring – позволяват на потребителите и операторите на сградата да вземат активно участие в енергийния мениджмънт, водещ до постоянно намаляване на разходите за енергия и поддръжка.
Работният режим на иновативната система за автоматизация е подчинен на задачата да спестява енергия по всяко време. В системата са заложени оптимизирани настройки за постигане на максимална енергийна ефективност, които обаче могат и да се променят с времето. Една от основните причини за това е, че потребителите често не знаят как настройките, зададени от тях влияят на консумацията на енергия. Това важи особено за помещения с климатизация, системи за контрол на осветление и щори. Новата версия Desigo 5 информира потребителите и операторите на сградата за статуса на енергоемкост към момента. Системата дава обратната връзка чрез иновативната функция Green Leaf (Зелен Лист), която е адаптирана към познанията и правата за управление на различните потребители. Desigо 5 позволява автоматична промяна на настройките при необходимост, с цел възстановяване на оптималната енергийна ефективност.
Проучване на Техническия Университет в гр. Мюнхен, Германия показва, че възможността за активно участие на операторите и потребителите в енергийното управление на сградата може да намали с до 25 % потреблението на енергия, без това да нарушава комфорта.

 

Total Room Automation (TRA) предлага възможности за спестяване на енергия, без нарушаване на комфорта

Отворената, програмируема серия продукти за сградна автоматизация Desigo Total Room Automation е цялостно решение, обхващащо системите за ОВК, осветление и управление на щори. Desigo TRA използва иновативната функция за енергийна ефективност Room Opti Control. Тя автоматично открива неефективното използване на енергия в стаите и незабавно уведомява потребителите чрез промяна в цвета на дисплея. Aко настройките са енергийно ефективни, символът Green Leaf на QMX3 устройството за стаен контрол свети в зелено. В случай че настройките, зададени от потребителя водят до ненужно енергийно потребление, иконата светва в червено. За да възстанови ефективната работа на системата, потребителят натиска иконата Green Leaf и тя отново светва в зелено. По този начин всички настройки преминават в автоматичен режим за постигане на максимална енергийна ефективност. PXC3 контролерът поддържа комуникация по BACnet/IP, което е част от TRA функционалността. Това позволява работа на едно и също протоколно ниво с останалите PX контролери, които изграждат основните системи (ОВК, топло и студозахранване на сградите). Основните системи за топло и студозахранване работят в зависимост от енергийните нужди в сградата или т.нар. „demand control”. Те се включват само ако е необходима енергия за помещенията и функционирането им се коригира, така че да отговарят на потребностите, без да ги надвишават. Един PXC3 контролер може да обслужва няколко помещения едновременно. TRA предлага пълна интеграция чрез KNX, DALI и EnOcean устройства; нови и съществуващи сензори и задвижки от Siemens също могат да бъдат използвани.
Eco Monitoring намалява потреблението на енергия и предотвратява претоварването на системата
Eco Monitoring е софтуерна платформа за намаляване на енергийните разходи и е част от мениджмънт станцията Desigo. Тя следи текущата работа на ОВК системите на база показатели за нивото на енергийна ефективност. Това става чрез сензори за температура, влага и налягане, време за изпълнение, превключване и функциониране на системите. При отклонения от зададените нива, неефективна работа на системата или увеличаване на енергопотреблението, операторът на сградата е уведомен чрез иконата Green Leaf, на екрана на станцията за управление Desigo Insight. Настоящите и бъдещи международни стандарти (например EN 15323:2007) изискват наличието на такъв софтуер, с цел оптимизиране на процесите в сградите в дългосрочен план. Desigo Eco Monitoring не само помага да се оптимизира консумацията на енергия, но и индикира претоварване на системата в реално време. Благодарение на динамичното си поведение и сведенията за работата на системата в реално време, Eco Monitoring позволява на операторите навременна намеса, преди възникването на нежелани последствия. Операторите могат да бъдат уведомявани за необичайни събития в сградите и от разтояние – чрез SMS, факс или имейл.

Разширени възможности за интеграция към Desigo 5

Започвайки със серия 5, Desigo предлага разширени възможности за интеграция към мениджмънт станцията, което се обуславя от поддръжката на широк набор от комуникационни стандарти. Серията компактни контролери PXC са много по-гъвкави, тъй като имат по-голям брой универсални входно/изходни модули. Освен това, Siemens предлага и пълна съвместимост между стари и нови контролери (като PTM и TX I/O модули и RXC стайни контролери), които могат да се използват паралелно, на един и същ PX контролер.

Успешни проекти
Част от наскоро реализираните проекти с внедрен BMS на Siemens направление Сградни технологии в България са: бизнес комплекс Sofia Airport Center, спортна зала Арена Армеец, България Мол, Галерия Мол Бургас и Стара Загора, Мол Варна, Астрал Бизнес Център, офис сграда Алфа банк и др.

Интелигентна система за сграден мениджмънт на Siemens, която отговаря на международните стандарти LEED и BREAM, прави Sofia Airport Center един от най-енергийно ефективните бизнес комплекси в столицата.

SAC

Sofia Airport Center бе отличен с множество награди- от международния конкурс за зелено и устойчиво строителство в Централна и Източна Европа – SEE Green Building Awards. Комплексът бе отличен и в националния конкурс „Сграда на годината 2012”, като спечели в категориите „Зелени сгради” и „Обществени сгради с бизнес предназначение”. SAC спечели престижната награда Prix d’Excellence Awards – България 2013 от Международната федерация по недвижими имоти (FIABCI) в категорията „Офиси”.

SAC1

Sofia Airport Center е единствената бизнес сграда в България, която притежава LEED сертификат. Едно от най-привлекателните места е зимната градина в офис сграда А2.

 

 

 

BMS

Активното участие на операторите и потребителите в енергийното управление на сградата може да намали с до 25 % потреблението на енергия.