Статии

Бизнесът в осветлението ще расте с по 5% годишно

biznesat-i-osvetlenietoЗаконодателните инициативи за енергийна ефективност и гъвкавите финансови решения са стимул за нови технологии в осветлението

Към 2020 г. Азия ще е най-големият пазар на осветителната индустрия с дял от 45%

Ако до 2020 г. Германия премине изцяло към нови осветителни технологии, ще спести енергия, колкото от три атомни реактора

Енергийната ефективност на LED технологиите надхвърля тази на останалите технологии в осветлението

Глобалната криза не подмина и бизнеса в осветлението, но както и в другите икономически сфери, така и в тази, предизвикателствата на трудната ситуация накараха предприемачите да намерят по-евтини и по-ефективни решения, за да оцелеят и да продължат напред. Секторът е един от най-тясно свързаните с растежа на икономиката и особено със строителството. Влияят му регулациите в областта на енергийната ефективност и екологията, както и възможността за прилагане на гъвкави мерки за финансиране. Битката на пазара през последните няколко години е между традиционните средства за осветление и новите технологии, особено LED-иновациите, които макар че успяват да понижат себестойността си, продължават да срещат силна конкуренция от страна на по-евтините продукти, използвани за осветление навън, в дома и в индустрията.

Една от големите консултантски компании, които следят пазара на осветление в глобален мащаб и ежегодно изготвя анализ на състоянието му, е McKinsey&Company. В последното си проучване от дружеството посочват, че икономическата криза се е отразила върху бизнеса с осветление, но перспективите пред него остават позитивни в краткосрочен и средносрочен план. Така например до 2020 година МакКинзи очакват, че приходите на осветителната индустрия в глобален мащаб ще достигнат до 100 млрд. евро, като пазарът ще расте с по 5% до 2016 година. След това растежът ще е с по 3% годишно. В почти всички сфери на приложение на новите технологии в осветлението, LED ще завземат все по-голям дял, като единствено при LCD дисплеите битката изглежда загубена в полза на иновации от още по-ново поколение.

В следващите седем години се очаква Азия де се превърне в най-големия пазар на осветителната индустрия с дял от 45%. В момента този регион на света води в глобалното преминаване от традиционно осветление към LED технологии в осветлението. Особено голяма е активността в Япония и Китай.

Това кореспондира с прогнозите за икономически растеж, които направи в началото на годината Световната банка. В доклада й БВП на Китай се очаква да се повиши с 8.5% през 2013 година, а от глобалната икономика се очачва да отчете растеж от 2.4%. Лоши остават перспективите за Европа, след като в средата на февруари Европейската комисия прогнозира свиване с 0.3% на БВП на еврозоната.

Друг съществен фактор, който се отразява положително върху индустрията в осветлението, според McKinsey&Company, е отказът от ядрената енергетика. След аварията във Фукушима през 2011 година Германия предприе извеждане от експлоатация на ядрените реактори, а проектите за строеж на нови централи в много точки по света бяха замразени. Това води до необходимост от постигане на енергийни спестявания, които са възможни и чрез подмяна на традиционното осветление с LED решения. McKinsey&Company илюстрират потенциала на тези решения като пресмятат, че ако до 2020 година Германия премине изцяло към нови технологии в осветлението, то това ще спести енергия, равна на капацитета на три ядрени реактора.

Движещите сили, които биха могли да стимулират подмяната на конвенционалното осветление, остават законодателните инициативи в областта на енергийната ефективност и гъвкавите финансови решения, които да помогнат на потребителите да си позволят по-високата първоначална инвестиция. Пазарът на осветление е с дял от около 20% от енергийната консумация, според McKinsey&Company, което дава възможност за постигането на значителни икономии чрез подмяна на използваната технология. Енергийната ефективност на LED технологиите надхвърля тази на останалите технологии в осветлението, ето защо по-голямото проникване на LED би довело до спад в енергийното потребление.

В момента LED осветлението в Европа е около 9% от пазара, в Северна Америка делът е около 8%, а в Азия новите технологии в осветлението са с 10% от общо инсталираните решения. Най-голям принос за навлизането на новите технологии има общото осветление, което включва в себе си градско осветление (улици, площади), осветление в магазини и молове, комерсиално осветление (хотели, барове, ресторанти, кина), декоративно осветление, индустриално осветление (включително спортни зали), външно осветление (паркинги, площади, осветление с цел сигурност), архитектурно осветление (на сгради, естетично осветление).

През 2011 година приходите от пазара на общо осветление са били 55 млрд. евро, според анализа на McKinsey&Company, което прави 75% дял от пазара на осветление. Прогнозите са до 2020 година делът да скочи до 80%, а приходите да достигнат до 83 млн. евро.

В структурата на общото осветление градското е с 40% пазарен дял през 2011 година, като LED – технологиите се представят със 7% дял. Очакванията са до 2016 година делът да достигне до 50% и над 70% през 2020 година.

Офисите са с 15% дял на пазара на общо осветление през 2011 година. Делът на LED там е 6%, а прогнозите са за достигане на 30% през 2016 година и почти 55% до 2020 година. Секторът е наситен с флуоресцентното осветление, което е голяма конкуренция на LED, отчитат от McKinsey&Company. Проникването на LED е затруднено от това, че офисите обикновено се поддържат и стопанисват от трети страни, а не от собственика или наемателя. Като резултат, решението за покупка на нова осветителна технология не се взема от онзи, който плаща сметката за ток.

В магазините LED осветлението е с дял от 7%. Прогнозите са за достигане на 45% дял до 2016 година и 70% до 2020 година, като основният двигател на това ще бъде поевтиняването на технологията.

Най-бавният сегмент в общото осветление е индустриалнията, където LED са само 4% през 2011 година. Очакванията са за достигане на 20% през 2016 година и 40% до 2020 година. Тук конкуренцията е силна от страна на флуоресцентното осветление. Очакванията на McKinsey&Company са, че LED осветителните тела ще станат ценово конкурентни с CFL (компактно флуоресцентните лампи) до 2015 година.

Външното осветление е с 12% дял в общия пазар на осветление за 2011 година. За разлика от останалите приложения, пазарът тук се движи основно от правителствените инициативи при предоставяне на публични услуги. В момета LED технологиите са 6% дял на този пазарен сегмент. Очакванията са да се покачи на 45% до 2016 година и на 70% през 2020 година.

Вторият голям сегмент в бизнеса на осветителната индустрия е осветлението за автобили. През 2011 година той е генерирарал приходи от 14 млрд. евро. До 2020 година се очаква приходите да нарастнат до 18 млрд. евро. Прогнозата се базира на очаквания ръст в производството на автомобили. Към настоящия момент осветлението за автомобили е с дял от 20% на пазара на осветление и през последните години в този сегмент почти няма положителни изменения. Това се дължи на проблемите в автомобилния сектор като цяло.

Третият основен сегмент на пазара е потребителската електроника. Тук тентедциите не са в полза на LED, а на още по-новите решения. През последната година се затвърждава спадът в продажбите на LCD монитори, което се отразява и върху по-слабите продажби на компоненти за тях. В този сегмент ускорено навлизат още по-новите OLED – технологии (Organic Light – emitting Diode). Заради агресивните инвестиции в OLED – технологии на корейски и японски компании се очаква, че този тип иновации ще заместят LED дори в производството на големи телевизори. Тази прогноза отчита, че OLED са по-скъпи и с по-ограничен живот, но пък успешното им налагане при дисплеите на смартфоните са причина за оптимизъм.

По данни на McKinsey&Company през 2011 година са реализирани 4 млрд. евро приходи от производство на подсветки и дисплеи. Що се касае до сблъсъка между двете технологии като ефективност, прогнозите са, че до 2020 година ефективността на OLED ще достигне 140 lm/W, докато ефекстивността на LED ще достигне до 220 lm/W.

За разлика от комерсиалните приложения на осветителната индустрия, които са в пряка зависимост от растежа на икономиката, то в жилищния сектор, тенденциите зависят от съвсем прагматични фактори. Там от значение е броят на инсталираните гнезда и в този смисъл застоят в строителсто влияе пряко върху перспективите за растеж. Подмяната на едни осветителни тела с други пък зависи от живота на технологиите. Дори и доходите да спаднат чувствително, потребителите ще се нуждаят от подмяната на изгорелия източник на осветление с друг.

В своя анализ на пазара от McKinsey&Company обръщат внимание и върху бизнеса на системите за контрол в осветлението, който също се развива динамично. Очаква се, че до 2020 година той ще порасне с 20% в глобален мащаб. Основни потребители на такива системи са офисите, но се очаква, че подобни автоматизирани решения ще бъдат търсени и за градско осветление, като помощ за това ще окажат гъвкавите финансови предложения за покупка на оборудването на лизинг или на кредит.

One thought on “Бизнесът в осветлението ще расте с по 5% годишно

  • Проучване на .ledsmagazine показва прогнози за сериозен годишен ръст на LED осветлението – между 30 и 40% на година до 2016 след, което се очаква забавен растеж до 2019 година, когато LED ще има повече от 70% пазарен дял.

Коментарите са затворени.