Новини

LEED®

Рейтинговата система LEED е американският стандарт за високоефективни „зелени” сгради

СГРАДИТЕ ОКАЗВАТ СЕРИОЗНО ВЛИЯНИЕ върху живота на хората. Те ни пазят от слънце, дъжд и сняг и без тях животът на съвременния човек е немислим. За съжаление обаче те оказват и сериозно негативно въздействие върху околната среда. В САЩ по данни на щатския съвет за зелени сгради (US Green Building Council- USGBC) те:

 • причиняват 30% от общото количество въглеродни емисии консумират 12.2% от питейната вода (57 млрд. литра)
 • генерират 65% от общото количествоотпадъци (136 млн. тона)
 • консумират 39% от първичното енергийно потребление и 70% отелектроенергийното изменят земни площи, които биха предоставяли ценни ресурси.

През 1994 г. именно тази стряскаща статистика подтиква старши изследовател Робърт Уотсън (Robert K. Watsonе) от съвета за защита на природните ресурси (Natural Resources Defense Council) да инициира създаване на система от съвети за строителството на нови сгради, така че те да бъдат по-ефективни. Той създава комитет, който дава насоки за развитието на LEED (LEED Steering Committee), и е бил негов председател до 2006 г. Някои от по-видните членове на комитета са съоснователят на USGBC Майк Италиано (Mike Italiano), архитектите Бил Риид (Bill Reed) и Санди Мелдлер (Sandy Mendler), строителният инженер Джерард Хейбер (Gerard Heiber), и инженер Ричард Борн (Richard Bourne). През 1998 г. се стига до приемането на LEED, а през 1999 г. излиза версия 2.0. Оттогава системата е използвана в над 14 000 проекта във всичките 50 щата на САЩ и 41 страни по целия свят с обща застроена площ около 185 млн. кв.м.* USGBC очаква през 2007 г. стойността на започнатите по LEED проекти да надхвърли 12 млрд. долара. По данни на USGBC „зелените“ сгради намаляват консумацията на електроенергия средно с около 30%, въглеродните емисии с 35%, потреблението на вода с 30 – 50% и разходите за смет с 50 – 90%. LEED в превод означава Лидерство в енергийния дизайн и дизайна на средата (Leadership in Energy and Environmental Design). Днес LEED е набор от съвети за строителство на нови или реновиране на стари сгради, които да отговарят на високите изисквания както на обитателите, така и на собствениците, покривайки високи екологични норми.

Поддръжката и развитието на стандарта untitledе в ръцете на USGBC и целта е да се промени начинът, по който сградите и кварталите се проектират, строят и експлоатират. Основното предимство на LEED е, че това е отворен процес, в който комитетите предлагат техническите критерии, а повече от 10 000 членки на USGBC ги рецензират и одобряват. Простичката идея, която седи зад LEED, е следната – ако от опаковката на кутия бисквити за 89 цента може да се разбере до последния милиграм колко сол, мазнини и калории съдържат, защо да не може да се получи подобна информация за сграда за 89 милиона долара?
LEED е точкова система, която оценява сградата по шест основни критерия:

 • устойчиво местоположение (sustainable sites)
 • ефективност на водното потребление (water efficiency)
 • енергия и атмосфера (energy & atmosphere)
 • материали и ресурси (materials & resources)
 • качество на вътрешната среда (indoor environmental quality)
 • иновации и проектиране (innovation & design process).

Всяка категория съдържа списък от задължителни изисквания, както и изборни части, които дават точки. От една страна, този подход дава голяма гъвкавост за сертифициране на всякакъв вид сгради, а от друга – позволява на проектантските екипи да преследват кредитите, които най-добре отговарят на целите им. Сертификацията е възможна само ако са покрити задължителните критерии, както и минимален брой от изборните. В зависимост от това каква част от изборните критерии са покрити има и четири различни нива на сертификация:

 • Сертифициран – 40 – 50%
 • Сребърен – 50 – 60%
 • Златен – 60 – 80%
 • Платинен – над 80%.

С разрастването на сектора на „зелените“ сгради все повече професионалисти и собственици виждат предимствата от LEED сертифицирането. Зеленият дизайн не само оказва положително влияние върху здравето на хората, но и намалява експлоатационните разходи, повишава рейтинга на сградата (организацията) и е предпоставка за покачване на производителността на обитателите. 
Кирил ИЛИЕВ