Интервюта

Милена Станоева, Директор Дирекция Администрация, Застрахователна компания Уника

Как оценявате пазара на ФМ услуги през 2012 година?

Милена Станоева
Милена Станоева

Ако трябва да изведа общи тенденции то ето видимите :

  • Повишено качество на услугите и завишена инициативност от  страна на ФМ бранша – относно оптимизации и иновации
  • Развитие на регламентите касаещи ФМ услугите и стандартите
  • Силно конкуренти условия и среда
  • Конференции – допринасящи за споделяне на знания и опит, пренос на  ноу -хау
  • Все още чувствителен ФМ пазар
  • Общият обем търговски площи до края на 2013г. ще достигне 775 050 кв.м., което представлява ръст от 39%.

Увеличиха ли се или се намалиха ФМ дейностите които аутсорсвате на външни компании през тази година и защо ?

През тази  година запазихме статуквото от предходната . И то със цел да  задържим разходите в тази част на планираният бюджет. Опитахме и успяхме чрез потенциала на  човешкият ресурс да покрием определени  сфери на фасилити мениджмънта.

Мисля си обаче, че това е далеч по – добрият сценарии от предходните две години в който трябваше да правим оптимизация на процесите и разходите с цел съкращаването им. Тогава  всички фирми с който договаряхме условия за външни ФМ услуги – влязоха в критичните нива и ни подадоха толеранс от време и параметрите на които сключихме договорите бяха на себестойност за тях. Те влязоха в критичните нива.

И тук е мястото и бих искала да им благодаря на всички наши партньори за добрите и трайните бизнес отношения. Това е историята от предходните 2-3 години.

В краткосрочна перспектива – нашата  визията е че  все повече ФМ дейностите ще пренасочваме към  външни партньори. За да успеем да отговорим на очакванията на динамичните промени в организациите -административните екипи ще насочваме усилията си навътре към хората от организацията .

А, ФМ дейностите ще обезпечаваме чрез аутсорсинг. Така че административният екип трябва да е строго профилиран и обърнат посока комуникация и подкрепа към сърцето на организацията – нейните служители. Имам усещането, че тенденцията е обща. И напоследък се заговори интензивно за софтуер за деловодство, софтуер за архив, софтуер за управление на документооборота, на  входящата и изходящата кореспонденция и пратки, софтуер за управлението на документалният  мениджмънт в частта на недвижимото имущество. Има свободна океанска акватория за преплаване в сферата на ФМ бизнеса.

Според вас по – добре ли е да се отдадат всички ФМ дейности на една компания, или за всяка дейност трябва да се сключва договор с отделна компания?

Считам, че ексклузивитетните клаузи не водят до търсеното високо качество от наетият външен изпълнител – независимо от сферата. По скоро те ограничават – от една страна поръчителя на услугата – губи възможност за гъвкавост при необходимост от незабавна смяна. От друга страна изпълнителя не усеща сивите зони и как да  подобрява дефицитите в нивото на  изпълнение на услугата. Намаляват ефектите и за двете страни. Механизмите са живи тогава когато можеш да използваш за бърза регулация. Ако са няколко фирмите доставчик на фасилити  услуги поставени  в състезателни условия – ефектите са на лице и за двете страни.

Как смятате, че ще се развие пазара на ФМ услуги през следващите три години?

Ако доскоро звучеше твърде непознато ФМ понятието – то занапред съм сигурна, че ФМ услуги ще се утвърдят като нужен и устойчив стандарт.

Необходимо е да изградим култура на използване на фасилити услугите. Добрата ПР дейност ще доведе до ускоряване на  разбирането за важността и значимостта на ФМ сферата. ФМ Асоциацията, законодателството и фирмите чиито дейности са  в тази сфера  – са запознати и със социалният аспект и принос от  подръжката и упралението на сградният фонд, околната среда, и човекът като микроединица в този кръг.

Ако трябва да се върна на своят отговор малко – по нагоре – то да и в контекта на бизнес площи и на търговски площи и в частност на обществени сгради или жилищни сгради – ще се пести от времето на индивида  и ще се инвестира в професионален фасилити софтуер и сартифицирани специалисти за управлението му.

В Германия,  Австрия и Турция – пазара на фм услуги прогресиращо се развива. Тази тенденция ще настигне и българският пазар в  тези три години. Разбира се – очитайки и фактора финасова стабилност – оставам реалист за оптимистичният сценарии пред ФМ сферата.