Милена Станоева, Директор Дирекция Администрация, Застрахователна компания Уника

Как оценявате пазара на ФМ услуги през 2012 година?

Милена Станоева
Милена Станоева

Ако трябва да изведа общи тенденции то ето видимите :

  • Повишено качество на услугите и завишена инициативност от  страна на ФМ бранша – относно оптимизации и иновации
  • Развитие на регламентите касаещи ФМ услугите и стандартите
  • Силно конкуренти условия и среда
  • Конференции – допринасящи за споделяне на знания и опит, пренос на  ноу -хау
  • Все още чувствителен ФМ пазар
  • Общият обем търговски площи до края на 2013г. ще достигне 775 050 кв.м., което представлява ръст от 39%.

Увеличиха ли се или се намалиха ФМ дейностите които аутсорсвате на външни компании през тази година и защо ?

През тази  година запазихме статуквото от предходната . И то със цел да  задържим разходите в тази част на планираният бюджет. Опитахме и успяхме чрез потенциала на  човешкият ресурс да покрием определени  сфери на фасилити мениджмънта.

Мисля си обаче, че това е далеч по – добрият сценарии от предходните две години в който трябваше да правим оптимизация на процесите и разходите с цел съкращаването им. Тогава  всички фирми с който договаряхме условия за външни ФМ услуги – влязоха в критичните нива и ни подадоха толеранс от време и параметрите на които сключихме договорите бяха на себестойност за тях. Те влязоха в критичните нива.

И тук е мястото и бих искала да им благодаря на всички наши партньори за добрите и трайните бизнес отношения. Това е историята от предходните 2-3 години.

В краткосрочна перспектива – нашата  визията е че  все повече ФМ дейностите ще пренасочваме към  външни партньори. За да успеем да отговорим на очакванията на динамичните промени в организациите -административните екипи ще насочваме усилията си навътре към хората от организацията .

А, ФМ дейностите ще обезпечаваме чрез аутсорсинг. Така че административният екип трябва да е строго профилиран и обърнат посока комуникация и подкрепа към сърцето на организацията – нейните служители. Имам усещането, че тенденцията е обща. И напоследък се заговори интензивно за софтуер за деловодство, софтуер за архив, софтуер за управление на документооборота, на  входящата и изходящата кореспонденция и пратки, софтуер за управлението на документалният  мениджмънт в частта на недвижимото имущество. Има свободна океанска акватория за преплаване в сферата на ФМ бизнеса.

Според вас по – добре ли е да се отдадат всички ФМ дейности на една компания, или за всяка дейност трябва да се сключва договор с отделна компания?

Считам, че ексклузивитетните клаузи не водят до търсеното високо качество от наетият външен изпълнител – независимо от сферата. По скоро те ограничават – от една страна поръчителя на услугата – губи възможност за гъвкавост при необходимост от незабавна смяна. От друга страна изпълнителя не усеща сивите зони и как да  подобрява дефицитите в нивото на  изпълнение на услугата. Намаляват ефектите и за двете страни. Механизмите са живи тогава когато можеш да използваш за бърза регулация. Ако са няколко фирмите доставчик на фасилити  услуги поставени  в състезателни условия – ефектите са на лице и за двете страни.

Как смятате, че ще се развие пазара на ФМ услуги през следващите три години?

Ако доскоро звучеше твърде непознато ФМ понятието – то занапред съм сигурна, че ФМ услуги ще се утвърдят като нужен и устойчив стандарт.

Необходимо е да изградим култура на използване на фасилити услугите. Добрата ПР дейност ще доведе до ускоряване на  разбирането за важността и значимостта на ФМ сферата. ФМ Асоциацията, законодателството и фирмите чиито дейности са  в тази сфера  – са запознати и със социалният аспект и принос от  подръжката и упралението на сградният фонд, околната среда, и човекът като микроединица в този кръг.

Ако трябва да се върна на своят отговор малко – по нагоре – то да и в контекта на бизнес площи и на търговски площи и в частност на обществени сгради или жилищни сгради – ще се пести от времето на индивида  и ще се инвестира в професионален фасилити софтуер и сартифицирани специалисти за управлението му.

В Германия,  Австрия и Турция – пазара на фм услуги прогресиращо се развива. Тази тенденция ще настигне и българският пазар в  тези три години. Разбира се – очитайки и фактора финасова стабилност – оставам реалист за оптимистичният сценарии пред ФМ сферата.