Новини

Тенденции в строителството

Специалистите очакват до десетилетие понятията устойчиви къщи и енергоспестяващи сгради да станат тъждествени

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 20 ГОДИНИ специалистите в строителния бранш и архитектите обърнаха поглед към един нов и бързо развиващ се пазар – този на еднофамилните къщи, изградени от екосъобразни материали, а също и към пасивните и устойчивите домове. Всяка една от тези сгради се налага на пазара по различни причини. Общото между архитектурните продукти са кратките срокове за изграждането им и използваните модерни технологии. Издръжливите къщи притежават една основна характеристика – устойчивост на различни въздействия (механични, физични, химични, биологични). Устойчивите къщи са въплъщение на взаимовръзката между устойчивото развитие на човешкото общество, устойчивото строителство и устойчивите материали. По света все по-често се създават неправителствени и правителствени организации с идеална цел, които прокламират ползите от устойчивите домове. Този процес не е случаен и е свързан със стихийните обрати в световния климат, които наблюдаваме през последните години. Естествено пионери в строежа на издръжливи домове са държави с неблагоприятни климатични и географски фактори, които според специалистите ще стават все по-агресивни и определящи за средата на живот. Такава дестинация, в която стихиите се срещат по-често от другаде, е Австралия. И този септември там отбелязаха Деня на устойчивите къщи. Събитието бе организирано от Австралийското и Новозеландското общество за слънчева енергия. Като част от него бяха представени 30 нови и реновирани къщи, всичките притежаващипасивен слънчев дизайн, а някои и снабденис активни слънчеви технологии (като съоръжения за затопляне на водата и фотоволтаични панели на покривите за производство на електричество). Специалистите обаче акцентираха върху факта, че понятието устойчиви къщи не трябва да се обърква с това за енергоспестяващите сгради и че очакванията са чак след десетилетие понятията да станат тъждествени. Националният координатор по програмата Жулиен Лакейв разкри, че дългосрочната
цел на инициативата е използването, а не грубото експлоатиране на природните
ресурси. За да насърчи застрояването с устойчиви къщи, австралийското правителство инвестира над 252 милиона американски долара в кампанията за период от пет години. Революционните технологии при строителството на устойчиви домове включват използването на нови изкуствени материали. Едно много разпространено схващане гласи, че така наречените естествени материали са много по-щадящи за околната среда от изкуствените и са по-устойчиви на механични, физични, химични и биологични влияния. Това обаче не е точно така. Очевидно производството на 1 кг дървесина предизвиква много по-малко вредни емисии от това на 1 кг. пластмаса. Това сравнение обаче не отчита необходимостта от боя за защита на дървесината, енергията за нейното изсушаване и количеството отпадъчен материал от преработката й. Няма материали, които сами по себе си да са екологосъобразни. Можем да говорим за екологосъобразност на процесите на преработка и производство и на продуктите като цяло. За да бъдат оценени като устойчиви в контекста на устойчивото развитие, материалите трябва да отговарят поне на следните изисквания – да потребяват възможно най-малко суровини (да предпазват околната среда) и да позволяват строителството на сгради с максимално качество (устойчивост). Полимерните строителни материали отговарят и на двете изисквания. Те консумират едва 4% от използваните по
света петрол и природен газ. Полимерните материали позволяват икономията на около 100 пъти повече енергия от тази, необходима за тяхното производство. Сред най-използваните материали в строителството на устойчиви къщи са полимерите: PVC – поливинилхлорид; PS –
полистирен; PU – полиуретан – здравата пяна; PP – полипропилен, и най-популярният PE – полиетилен. Дългият им жизнен цикъл, устойчивостта на различни въздействия (те са непропускливи, не гният, температуроустойчиви са, не се обезцветяват, с висока химическа устойчивост са), ниската им маса (тя намалява разходите за транспорт и монтаж) са сред безспорните предимства на материалите в строежа на устойчиви къщи. В издръжливите къщи, най-вече за техните фундаменти и стени, често се използват панелни плоскости, които за разлика от стандартните тухли притежават пет пъти по-висок коефициент R (степен на устойчивост). Не е случайно, че продуктът е сред най- предпочитаните материали в зони с висока сеизмична активност. В същото време модерните бетонни смеси играят ролята на изолатор и къщата стои хладна през лятото и топла през зимата. Най- използваният конструкционен материал – бетонът, има още едно предимство – при нужда рециклирането му е не само екологосъобразно, но в някои случаи е дори икономически рентабилно. Потребителите поставят на едно от първите места сред преимуществата на устойчивите къщи и кратките срокове, в които се изграждат те, ниската стойност на поддръжката и дългият им жизнен цикъл. Като пример архитектите посочват Perrinepo (виж www.facilities.bg/node/160), устойчива и екологична къща, създадена така, че да понесе бури, наводнения и земетресения. Тя е рекордьор сред сродните продукти, защото времето за построяването й се равнява на… три дни. Конструкцията й е от панели, чийто бетон притежава R стойност 6.8, за сравнение – при тухлените къщи R стойността е до 1.9. В Америка стартира проект за устойчиви сгради:

Къща с нулев разход на енергия

ghТой е иницииран от Партньорството за
модерни технологии в строителството
(PATH), Insulspan – компания за изолиращи
плоскости, REHAU – производител на
системи за лъчисто отопление, и други
органицзации от бранша. Компаниите –
пионери в устойчивото строителство,
ще издигнат няколко еднотипни устойчиви
къщи. Базовият модел ще притежава
соларни системи на фирма BASF върху и
под металния си покрив. За да се подобри
изолацията на сградата, са използвани
различни изолиращи технологии – в
приземния и на първия етаж на компанията
American PolySteel, а на втория –
изолиращите плоскости на Insulspan, които
са покрити допълнително с един слой
едномилиметров EPS. Изолационна пенеста
спойка на ZERODRAFT е материалът,
с който са скрепени различните
компоненти на къщата модел. Прозорците притежават сертификата ENERGY STAR. Техен производител е фирма Pollard Windows, стъклата им имат специално покритие с ниска емисионна стойност. По-интересни обаче са камерите между тях. Те са запълнени с инертния газ аргон. Веществото се използва в много сфери на науката – в криохирургията за унищожаване на ракови клетки, за направата на лазери, в музеите за запазване на важни документи и предмети от стареене и за съхранение на виното. В къщата има автоматична система за контрол на електрическата,
водната и топлоенергийната инсталация, системата е изградена от Siemens. Значимите и най-актуални проекти в областта на устойчивото строителство ще бъдат представени на световното изложение в Чикаго Greenbuild от 7 до 9.11.2007 г., което „Фасилитис” ще отрази подробно на страниците си и на web адрес: www.facilities.bg/. 

Мария ЙОРДАНОВА