Новини

Първият екологичен небостъргач в света

Кулата използва около 30% по-малко енергия от нормалните небостъргачи

С ТРОИТЕЛНИЯТ БУМ В СВЕТОВЕН ПЛАН е най- силно изразен в развиващите се страни, в това число и нашата. От гледна точка на енергийните и водните ресурси това означава две неща – повече консуматори и в резултат на това по-голям негативен ефект за околната среда. Преди дни излязоха резултатите от проучване на Световния бизнес съвет за устойчиво развитие (WBCSD), които представят сравнително негативна картина – инвестициите в енергийната ефективност и екологична съобразност на сградите не са оценени в достатъчна степен от инвеститорите в недвижими имоти и строителство, което поставя голяма пречка пред решаване на предизвикателства като растящото енергийно търсене и намаляването на вредните емисии. На другия полюс са новините за изграждането на еконебостъргачи в Лондон и дори в Сибир, които залагат на висока функционалност и енергийна ефективност. Те вървят срещу цялостната тенденция и демонстрират възможностите, които развитието на технологиите предлагат в областта на енергийната ефективност и опазването на околната среда чрез намаляването на вредните емисии и отпадъците. Корпорацията, която направи първата стъпка в създаването на енергийно ефективни и максимално съобразени с опазването на околната среда сгради, е Commerzbank AG.

История

От 1990 г. германската банка има мениджър по опазване на околната среда, анализиращ въздействието на физическите активи на банката върху околната среда и намаляването на негативните ефекти. Следят се потреблението на енергийни, водни и топлинни ресурси, отделянето на вредни емисии и други индикатори. Големият удар в екологичната отговорност на компанията е Commerzbank Tower във Франкфурт, която е и първият екологичен небостъргач в света. Естествено комерсиалните сгради са далеч от потреблението и вредните емисии на производствата, но техният принос към отговорното екологично функциониране на фирмите може да бъде значителен. Употребяваните вода, електричество, различни почистващи материали и отпадъците от ежедневната дейност имат своя ефект върху околната среда и управлението на тези ресурси предлага сериозен потенциал за намаляването на този ефект. Освен това използването на екологични материали в офис консумативите, компютрите и обзавеждането също има положителна роля. Тези принципи, заложени в политиката на Commerzbank, са дали отражение върху Commerzbank Tower и заслужаващ внимание е фактът, че кулата използва около 30% по-малко енергия от нормалните небостъргачи. За сграда с нейните размери спестяването се равнява на около 4 GWh електроенергия годишно.

Първият екологичен небостъргач в света

Доскоро най-високият небостръгач в Европа, 50-етажната кула на Commerzbank, е
работно място на около 2500 служители на банката. В дизайна й има няколко основни фактора, които допринасят за екологичната съобразност на оперирането й. Всеки етаж се състои от три части, две от които осигуряват място за офиси, а третата е част от т.нар. небесни градини. 160-метров триъгълен атриум позволява на естествената светлина да осветява вътрешността на сградата. Благодарение на интелигентни технологии всеки служител може да определя светлината и температурата, при която работи. При планирането на сградата специално внимание е обърнато на възможността максимално да се използва естествената вентилация и реално това се случва през поне 60% от годината. Commerzbank Tower е първата подобна сграда в Германия, чиито прозорци могат да се отварят и на последния етаж. Това е постигнато благодарение на външна стъклена „черупка”, която спира силните ветрове във високите части. На няколко сантиметра от нея е разположена и вътрешната (втора) фасада с отваряеми прозорци. В тази широка няколко сантиметра пролука между двете фасади тече свеж въздух и при отваряне на прозорците се получава естествената вентилация на вътрешните помещенията. В особено студени дни се включва вентилационната система, която се захранва от екологично съобразна когенерационна система. Банката има собствени когенерационни инсталации, които генерират допълнителна енергия за оперативните нужди на сградите й. За 2004 г. са били произведени 4 MWh охладителна, 123 MWh топлинна и 89 MWh електрическа енергия. Една от архитектурните гордости на сградата са вече споменатите многоетажни небесни градини. Те са девет и са с източно, западно или южно изложение, като във всяка посока има по три. Освен че позволяват на естествената светлина
и свежия въздух да достигат до офисите в сърцето на сградата, градините служат и за места за отдих в почивките и дори за срещи. Извън управлението на енергийните ресурси и осигуряването на максимално естествено осветяване и вентилация други два основни аспекта в управлението на сградите на Commerzbank допринасят за екологично съобразното съществуване на банката – управлението на отпадъците (и в частност на отпадъчната хартия) и управлението на водното потребление.

Управление на отпадъците и водите в сградите

Не само в кулата във Франкфурт управлението на отпадъците от дейността се съсредоточава в две насоки – максимално използване на ресурса на консумативите и правилното рециклиране при изчерпване на този ресурс. Някои числа говорят за обхвата и ефекта от рециклирането – за 2004 г. компанията е използвала около 300 килограма повторно напълнени тонери за лазерни принтери и е предала около 519 тона отпадъчна хартия за преработка. При условие че хартията е основен отпадъчен материал (над 50% от всички отпадъци), специално внимание се обръща в използването и рециклирането й. Максимално се цели преминаване към електронна комуникация и резултатите не закъсняват – до момента оценката за спестената хартия е около 95 милиона листа А4 на година (или около 4 милиона евро). Извън нея хартиената комуникация с клиентите се извършва основно на листа от първични фибри в 100% рециклирани пликове. При условие че годишно се изпращат около 70 милиона писма, ефектът е значителен. По отношение на водното потребление в сградния фонд на Commerzbank на този етап се следи потреблението само в кулата и в центъра за услуги във Франкфурт. Използването на зелени технологии в Commerzbank Tower се изразява в повторното използване на водата за охлаждане в климатичните системи в тоалетните.

Добрият примерkokip

Някои от описаните мерки за намаляване на влиянието на околната среда са прилагани не само в кулата във Франкфурт, а и във всички локации на компанията. Уникалното на Commerzbank Tower обаче е направата на дизайна с цел да се създаде максимално енергийно ефективна сграда с минимален ефект върху околната среда. Резултатът очеване от дейността на банката, но и за разходите й за ютилити услуги и консумативи.  Венцислав ТОПУЗОВ