Новини България

Корпоративна Америка залага на зелените сградни технологии

Експертните оценки показват, че сградите, сертифицирани по стандартите на Green Building Council, използват 32% по-малко електроенергия и до 30% по-малко вода

ОТСКОРО СРЕД ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ в Америка е популярна идеята да пригаждат корпоративните си сгради в съответствие със стандартите на неправителствената организация Green Building Council (Съвет за екологични сгради). Стратегията за реновиране чрез енергоефективни технологии изисква солиден първоначален ресурс, но инвестициите бързо се възвръщат. Търговските и индустриалните площадки са едни от най-големите потребители на енергия, защото голяма част от сградите и съоръженията са остарели и защото използват техника, която не е енергоефективна. Затова и собствениците им все по-често вземат под внимание тези проблеми и предвиждат обновяване на остарелите части. Техните капиталовложения се възвръщат за различен период от време, най-често в рамките на 5-10 години, благодарение на реализираните енергийни икономии. Пример за такава доходоносна инвестиция е новата офис сграда на енергийната компания „Екселон“. Тя е най-голямата корпоративна сграда в Америка, получила високата екологична оценка от Green Building Council. „Централният ни офис е доказателство за факта, че бизнесът може да постигне атрактивни и функционални решения чрез реновирането и реконструкцията на корпоративни сгради по начин, съответстващ на стандартите на Green Building Council. И това може да се извърши с продукти, предлагани на масовия пазар на достъпни цени“, заявява вицепрезидентът на „Екселон“ по проблемите на безопасността и околната среда. Контролът над сградния фонд и съоръженията в големите предприятия и търговски сгради е подценяван процес. Експертите следва добре да изучат съоръжението, за да определят къде е възможно да възникнат проблеми. Така те ще могат да подсигурят подходящите ремонти на недвижимите имоти и да планират потенциалните икономии от реновациите, извършени с енергоспестяващи технологии. Търговските и индустриалните площадки са едни от най-големите потребители на енергия.

lllРесурсният мениджмънт по набавяне
на материалите за реконструкциите следва да се съобрази с производствените и транспортните разходи по тази дейност и да се ориентира към производители/ доставчици в близост до обекта. Смисълът на това ограничение е емисиите вредни газове и цената на материалите да се редуцират. Възможността при реновация на сгради старото обзавеждане да се ремонтира и да влезе отново в употреба, както и отпадъците да бъдат рециклирани също трябва да се разгледа от ресурсния мениджмънт. Вече все по- често компаниите с корпоративна „зелена“ култура купуват сертификати за енергия от възобновяеми източници, съответстваща на количеството конвенционална енергия, която са потребили. Интересен факт е и че в отговарящата на стандартите на Green Building Council сграда на „Екселон“ 96% от използваните продукти (от копирните машини до дребните уреди) са сертифицирани със сертификата Еnergy Star. В енергоефективните сгради се използват иновационно осветителни и интелигентни климатични решения. Всички тези системи са снабдени със сензори, благодарение на които офис средата се поддържа във вътрешно равновесие, а външните параметри се следят постоянно. „Енергийната ефективност и устойчивото развитие вече са два от най-важните фактори при формиране дизайна на офис сградите“, заявява Джона Робертсън, декан на Технологичния институт в Илинойс. „Оптимист съм, че примерът на компании като „Екселон“ ще насърчи и други компании да заработят по подобни проекти“, допълва тя. Крайната цел на ангажирания с екоидеята бизнес е да се даде позитивен пример, който да насърчи и други в бизнес средите да участват във формирането на „зелено“ съзнание и култура. Според фондацията Green Building Council офис сградите консумират 70% от електричеството, изразходвано в САЩ, и произвеждат 38% от емисиите парникови газове за държавата, като прогнозите са, че в следващите 25 години този дял ще расте с около 1.8% на година. CMYK Фасилитис стр. 38 ЮЛИ 2007 ФАСИЛИТИС 39 Ето защо неправителствената организация Green Building Council в сътрудничество със сходни сдружения издаде меморандум с апел към собствениците на сгради да ги реновират така, че да се превърнат в среда с нулеви въглеродни емисии до 2030 г. Според документа тези сгради няма да използват електрическа енергия от външни мрежи и могат да бъдат управлявани и поддържани с неголям паричен ресурс. Експертните оценки показват, че сградите, сертифицирани по стандартите на Green Building Council, използват 32% по-малко електроенергия и до 30% по-малко вода. Освен всички други икономически ползи работната среда в сертифицираните сгради е по-продуктивна и по-здравословна (съгласно изискването за наличие на пряка естествена светлина на работните места, в офисите и конферентните зали). Дори качеството на въздуха е подобрено чрез използването на материали (бои, дървения, обзавеждане) с ниски въглеродни емисии, както и с инсталирането на въздушни филтри с голяма плътност. Инициативата за енергийна ефективност е част от визията на „Екселон“ за намаляване на парниковите газове до 2008 г. с около 8% в сравнение с нивата от 2001 г. Представител на компанията споделя: „Ние съзнаваме, че опасната за всички нас промяна в климата е налице. Считаме, че трябва да се приеме съответното федерално законодателство. Бихме искали да се обърнем към тези, които все още имат някакви съмнения, че в момента са налице достатъчно научни изследвания, както и доказателства за глобалното затопляне, на което сме свидетели.“ Растящ брой предприятия отчитат нуждата от по-екологичен подход в работата си. Bank of America с централа в Северна Каролина намалява потреблението на електричество с поне 3% годишно, като подобрява работните процеси и обучава служителите си. От 2004 г. банката е спестила над 8 милиона долара, твърдят от пресотдела й. В същото време финансовата институция си е поставила за цел да намали емисиите си парникови газове със 7% до 2008 г. Междувременно „Ексел енерджи“ (Xcel Energy) финансира със 75 милиона долара програма за потребителите си, за да ги насърчи към енергийна ефективност. Сред най-запалените от идеята се оказва неправителствената организация Kaiser Permanente, построила ново медицинско учреждение за сумата от 70 милиона долара в сътрудничество с „Ексел енерджи“. Сградата е оборудвана с модерни трансформатори, климатична и осветителна система. Очаква се вложените 200 000 долара да се изплатят още през третата година, като предвижданите годишни ползи ще са в рамките на 90 000 долара. Стъпката на корпоративна Америка към енергоефективни технологии вече е факт. Тя не е свързана само с течението за здравословен живот или с желанието за по-чист въздух, а и с идеята за икономии на парични средства и демонстрацията на отговорна позиция. „

Мария ЙОРДАНОВА