Новини

Гъвкавост и комфорт, съчетани с по-добра възврaщаемост на инвестициите

Сгради от ново поколение
Част 1

Решенията на „Телелинк“ за интелигенти сгради боравят с авангардни технологии, за да предоставят системи за управление на световно ниво. Чрез интегриране на исторически независими инсталации системата за управление на сгради на „Телелинк“ доставя единен интерфейс за
централизиран сграден контрол, който повишава функционалността на сградните активи, подобрява сигурността и намалява оперативните разходи. Изискванията на наемателите, желаещи първокласни офисни пространства, все повече отчитат ползата от наличието и доброто функциониране на система за сградна автоматизация. Базирайки се на тези изисквания, компанията пренася опита си от системната интеграция в сградните технологии, като по този начин създава сгради, които генерират допълнителна стойност за инвеститори и наематели. Решенията за интелигентни сгради на „Телелинк“ наблюдават и контролират вътрешната среда и комфорта, като същевременно пестят ресурси и удължават живота на съоръженията. Това решение отличава офисните пространства, като ги прави не само по- печеливши и оригинални, но и подготвени за промените, налагани от постоянно развиващите се технологии.

klklСистемата за сградна автоматизация, част от интелигентните сгради на „Телелинк“, представлява не само автоматизирана и управляваща система за комунални услуги и сградни инсталации, но и комуникационен, контролен и команден център за охраната на сградата. Това се постига чрез имплементирането на система, обхващаща всички аспекти на автоматизацията и сигурността едновременно. Такъв пример е интегрирането на инсталациите за контрол на достъп и видеонаблюдение в системата за сградна автоматизация. Подобен подход значително улеснява управлението на сградата, като се осланя на възможността сградата сама давзима решения при възникнали ситуации – например при напускане на всички обитатели на помещението (отчетено от контрол на достъпа) автоматично качеството на запис на видеосистемата да се редуцира и климатичните инсталации и осветлението да се превключат в икономичен режим. Или при констатиране на опит за нерегламентиран достъп всички съседни врати да се заключват, нарушената зона да се освети и всички камери да се насочат към потенциалния нарушител.
Първоначалните разходи на системите за управление на сгради се увеличават с нивото на автоматизация, както се увеличават и преките ползи от нейното внедряване. Това е така, тъй като обемът на информационни точки в рамките на системата зависи от броя на подсистемите, които са подбрани за наблюдение и управление. Каквито и да са тези системи, екипът на „Телелинк“ създава индивидуални решения, като гарантира гъвкавост и комфорт за обитателите и възвращаемост на инвестициите за собствениците.

Подходът на „Телелинк“ при изграждането на системи за управление на сгради е базиран на платформи, работещи със стандартизирани протоколи, предоставящи на клиентите свобода при избора на всяка от отделните системи (HVAC, асансьори, осветление и др.). Допълнителната интеграция към IP среда създава реални условия за използване на единна инфраструктура за широк набор от сградни системи. В допълнение на опростяването на поддръжката се унифицират дейности като мониторинг, измерване и анализ в единен интерфейс, който може да бъде достъпен дистанционно. Архитектурата на системите за сградна автоматизация се базира
на разпределена интелигентност в контролери, свързани в единна система, която може да бъде администрирана и контролирана от станции за управление в произволни точки на света. Приложението работи под повечето операционни системи на Microsoft и тъй като комуникацията между станциите за контрол и системите за управление на сгради са IP базирани, дистанционният контрол и управление са станали неразделна част от интелигентните сгради на „Телелинк“. Съхраняват се системни аларми, историческите логфайлове и трендове. Те осигуряват надежден и достъпен архив със събития. gt