Новини

Аутсорсинг

Дизайнът и архитектурата са сред дейностите, които най-често са били аутсорсвани от компаниите

СПОРЕД ПОСЛЕДНОТО ПРggfОУЧВАНЕ на Международната фасилити мениджмънт асоциация – “Поглед върху аутсорсинга във фасилити мениджмънта” (An Inside Look at Outsourcing Research Report #27), все повече фасилити мениджъри вярват, че могат да се спестят средства и да се подобри качеството чрез аутсорсване на част от дейностите. Проучването е било проведено онлайн сред 4816 асоциирани членове на асоциацията от Северна Америка, включително и 316 канадски представители. Те са били избрани на случаен принцип и са получили имейл с покана да попълнят въпросника. От тях 487 са се включили в изследването, което е около 10% от всички участници. Голяма част от мениджърите смятат, че аутсорсването на дейности може да бъде решение на част
от проблемите им само ако те намерят правилния контрактор. Това проучване е имало за цел да допълни и разшири изводите за важността на аутсорсинга, направени по време на изследванията от 1993 и 1999 г. Ключовият момент преди решението за аутсорсинг е дефинирането на основните бизнес процеси. Трябва да се определят кои процеси са наистина ключови за основния бизнес и останалите да бъдат аутсорснати. Успешният аутсорсинг на дейности зависи в голяма степен от определянето на качеството на изпълнението. Фирмите трябва да дефинират търсения ефект и да поставят ясни цели за постигане. Фокусът при дефинирането на целите и съответно при избора на доставчик трябва да е върху стратегическите мотиви на компанията. Днес 15% от мениджърите заявяват, че аутсорсват всички или повечето от дейностите, докато през 1993 г. този процент е бил едва 3%. Две от всеки пет компании заявяват, че са се отказали от услугите на външни фирми, за да могат да си възвърнат контрола – върху качеството на изпълнението, върху определянето на разходите, върху времето за отстраняване на повредите. Забелязва се и друга тенденция в поведението на фасилити мениджърите – през последните години намалява рязко и наемането на специализирани фирми за извършване на само една или няколко услуги – от 91% през 1993 г. до 77% през 2006 г. Според Шари Епщейн, асоцииран ръководител на проучването, „аутсорсингът е еволюирал в една общоприета практика при управлението на дейностите по фасилити мениджмънт. Все повече организации се опитват да сключват по-дългосрочни договори с един доставчик на услуги и да намалят броя на контракторите си”.

Повече от половината компании твърдят, че са спестили значителни средства чрез аутсорсване и една трета от компаниите са забелязали значително подобряване на качеството на извършваните услуги. Дизайнът и архитектурата са сред дейностите, които най-често са били аутсорсвани от компаниите – над 90% от участниците в проучването. След тях се нареждат почистването със 77%, оценка на собствеността – 72%, и поддръжка на пътища/паркинг/гаражи със 70%. За периода 1993 – 2006 г. дейността, която е отбелязала най-голям растеж при аутсорсването, е поддръжката на комуналните услуги с растеж от 23%. Основните причини, поради които мениджърите прибягват до аутсорсване на някои от дейностите, са предимно финансови – намаляване и контролиране на разходите. От значение е и възможността с по-малко персонал и съответно по- малко разходи за обучение да се справят с останалите дейности. 
Петър ТАШЕВ