Интелигентни градове, Енергийна ефективност и Възобновяема енергия

Природата не е само източник на ресурси, но и вдъхновение за иновации. Там енергията не се губи, а се преобразува, формата следва функцията, а екосистемите са пример как градове могат да се управляват интелигентно и екологосъобразно.

За 14 години ЕЕ и ВЕ, Smart Cities се утвърдиха като успешна платформа за представяне на пазарно достъпни и рентабилни екорешения, които могат да се реализират в практиката. Изявата се организира от Виа Експо от 16-ти до 18-ти април 2019 г. в София. Освен че откроява перспективните сфери за развитие в Югоизточна Европа, тя предоставя и възможност на водещи фирми да създадат ползотворни контакти с нови дистрибутори и клиенти, да обменят полезен опит.

До 1-ви ноември: отстъпка от цената на щанда и допълнителни рекламни опции

Профил на изложителите:

Smart Cities: информационни системи за управление в сградите, устойчива градска мобилност и околна среда, ИКТ за интелигентни градове – облачни  услуги, ГИС, IoT, връзка машина с машина (M2M), административни услуги и др.

ЕЕ & ВЕ: енергийно ефективни решения в индустрията и строителството; био-, соларна, вятърна, хидроенергия, енергия от отпадъци, съхраняване на енергия, енергиен мениджмънт, интелигентни мрежи и др.

Профил на посетителите: инвеститори; мениджъри, специалисти от различни сектори на индустрията; представители на общини, институции и браншови асоциации

Теми в конференциите: Финансиране на устойчиви проекти, Добри практики

Брошура EE & ВЕ, Smart Cities  Статистика

Паралелно събитие: Save the Planet (управление на отпадъци и рециклиране)

Организатор: www.viaexpo.com