Софтуерът CONTRO улеснява максимално работата на фасилити мениджъра

Какви са Вашите впечатления от конференцията? За мен и колегите ми участието в 11-тата международна конференция „Фасилити мениджмънт – Реализация

Read more

Най-важното е да спечелим доверието на клиента

Мариян Стоев, управител на „Рефлекс М“   Почистването на домове, офиси и сгради в последните години се превърна в изключително

Read more

Най-голямото предизвикателство е съчетаването на бизнес отговорностите и семейните ангажименти

Как преминава един Ваш ден като управител на фасилити и пропърти мениджмънт компания? Изключвайки семейните ми задължения, защото освен управител

Read more