Правителството увеличи капитала на НДК с 28 млн. лв.

Правителството увеличи капитала на „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ ЕАД и одобри промени по бюджета за 2017 г. на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 във връзка с увеличаване капитала на търговското дружество. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет след днешното му заседание.

С писмо от изпълнителния директор на НДК до министъра за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 като орган, упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала на дружеството, е получена документация, че е налице недостиг от финансови средства в размер на приблизително на 36 000 000 лв. След анализ на предоставената документация се установи, че исканите средства не следва да бъдат одобрени в този размер.

С решението на Министерския съвет е предложено увеличаване на капитала на НДК срещу увеличаване дела на държавата като едноличен собственик на капитала. Увеличаването ще се формира от парична вноска в размер на 28 000 000 лв. от бюджета за 2017 г. на Министерството за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018.

Предвижда се плащанията да се извършват на три етапа – 40 на сто до края на второто тримесечие; 30 на сто до края на третото тримесечие и 30 на сто до края на четвъртото тримесечие на 2017 г. Осигуряването на необходимите средства по бюджета на министерството е за сметка на централния бюджет.

Средствата, които следва да бъдат осигурени, са в размер до 28 000 000 лв. Те са необходими за привеждането на сградата на НДК за нуждите на председателството, а именно:

– до 7 000 000 лв. с ДДС за обезпечаване на цялата стойност на вече сключените договори, тъй като предходното увеличаване на капитала на НДК със 17 000 00  лв., направено през 2016 г., е недостатъчно за покриване на плащанията по тях;

– средства в размер до 50% съгласно изискванията на чл. 116, ал. 2 от ЗОП, от стойността на сключения договор №Т-00859/24.10.2016 г. между изпълнителния директор на НДК и „Галчев инженеринг“ ЕООД с предмет: „Проектиране, преустройство и адаптация на основната сграда на НДК за нуждите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.” за обезпечаване изменението на основния договор;

– средства в размер до 50%, съгласно изискванията на чл. 116, ал. 2 от ЗОП, от стойността на сключения договор №Т-760/05.11.2016 г. между изпълнителния директор на НДК и „Динакорд – България“ ЕООД с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на конгресно-конферентна техника“ за обезпечаване изменението на основния договор;

– до 12 000 000 лв. с ДДС за провеждането на обществена поръчка по реда на ЗОП и избор на изпълнител за Единна хомогенна глобална система за сигурност.

С приемането на решението и постановлението се осигуряват необходимите средства на „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ ЕАД за финансовото осигуряване на дейностите по преустройството и адаптацията на основната сграда на НДК за нуждите на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *